Team Learning


Banen worden meer en meer complex waardoor taken aan teams van werknemers worden gegeven. Het streven van het team naar continue verbetering van het eigen functioneren is bepalend voor de prestaties van het team. Teamleren omvat specifieke activiteiten waarbij de teamleden taakrelevante kennis verkrijgen, delen, verfijnen of combineren door interactie (wisselwerking) met elkaar.

Door teamleren kunnen de werknemers hun kennis naar een hoger niveau brengen, zodat de deskundigheid en het creatieve innoverende potentieel binnen de organisatie verder ontwikkeld wordt. In essentie kunnen organisaties leren als de teams in de organisatie leren, aangezien teamleren draait om het bijeenbrengen van de kennis van de medewerkers en deze te verbinden aan de structuur van de organisatie. Teamleren is waardevol voor de prestaties van zowel het individu, het team als de organisatie.

Werken in een topteam is super, maar leren met een topteam is fantastisch!

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)


Reacties zijn gesloten.