Constructive Feedback


Wanneer je werkt binnen een team, krijg je te maken met verschillende karakters en persoonlijkheden. Dit maakt het soms niet makkelijk om samen te werken. Om de samenwerking te verbeteren – en daarmee ook jullie gezamenlijke resultaten – kun je nader tot elkaar komen door constructieve feedback te vragen. Op deze manier kun je inzicht verkrijgen in het gedrag van het team (en jezelf). Feedback vragen is moeilijker dan gedacht.

Kan ik vragen wat ik wil?

Natuurlijk kan je vragen wat je wil, maar je moet goed bedenken welke boodschap je wilt geven en bovendien wat je precies verwacht van de feedback van de ander. Feedback vragen is niet zozeer om kritiek vragen, positieve feedback is ook constructief. Natuurlijk kan jouw collega je kritiek geven, maar constructieve feedback is in geen geval beledigend of kwetsend.

Doe ik het goed?

Het is goed om te weten wat anderen in het team van jouw gedrag en prestaties vinden. Op die manier kun je reflecteren of jij op de juiste manier je doelen bereikt, en of jij jezelf kan ontwikkelen. Constructieve feedback is gericht op gedrag dat je daadwerkelijk kan veranderen. Op die manier kun je wellicht je eigen inbreng in het team naar een hoger niveau brengen.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)