Motivation To Transfer


Goed, de training is gevolgd… en nu?

Komt er daarna nog wat van? Dat hangt af van het verlangen van de lerende om datgene wat geleerd is te gebruiken op de werkplek. Deze motivatie wordt beïnvloedt door een aantal elementen:

  1. Zelfbeeld. Men is het meest gemotiveerd voor een specifiek doel wanneer dit het zelfbeeld positief beïnvloedt.
  2. Uitdaging. Wanneer men het toepassen van de geleerde taak als een uitdaging beschouwd, wordt men geprikkeld om deze taak uit te voeren.
  3. Toewijding. Het individu is het meest gemotiveerd voor een specifiek doel wanneer de medewerker toegewijd is aan de concrete taken.
  4. Efficiëntie. Als men de handeling niet op een efficiënte wijze uit kan voeren, dan zakt de motivatie.
  5. Belangrijkheid. De mate van belangrijkheid is een drijfveer welke de lerende onbewust prikkelt.

Let dus bij een training goed op de intrinsieke motivatie tot toepassen bij lerenden!

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)