Learning By Collaboration


Computer supported collaborative learning wordt gekenmerkt doordat men leert in groepen door samenwerking. Hier wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van heterogene groepen, omdat zij elkaar van nature meer constructief bediscussiëren. Sociale interactie is belangrijk bij het leren in groepen. Niet alleen kan men zelfvertrouwen krijgen, maar men kan ook hun eigen ideeën vergelijken, verklaren en verdedigen in de groep. De visie is dat mensen in heterogene groepen zo van elkaar verschillen, kunnen zij juist elkaar aanvullen en elkaar kunnen versterken.

Het leerproces wordt op deze manier erg actief gemaakt: men moet tot wederzijdse overeenstemming komen over de interpretatie van wat er geleerd moet worden en hoe men te werk moet gaan. Men kan hierdoor ook meer begrip voor elkaar krijgen, en elkaar sneller helpen. Doordat men samenwerkt aan een gezamenlijk doel, wordt er ook een band gecreëerd en ontstaat er een veilige leeromgeving.

Bovenstaand zijn een aantal redenen waardoor men in de praktijk goede resultaten boekt met computer supported collaborative learning. Ik zie vooral veel voorbeelden binnen schoolgemeenschappen. Zou het binnen het bedrijfsleven ook nog zo werken? Ik hoop het, en ben benieuwd naar de succesverhalen.

Misschien de volgende keer? 🙂

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)