Learning With A Laugh


Lachen is gezond. Ook kan het helpen om bepaalde dingetjes beter te onthouden. Lachen heeft een positief effect op leer- en geheugenprestaties. Reclamemakers doen dat door grappige situaties aan hun product te verbinden of door grappige slogans te bedenken. Overheidsinstanties maken gebruik van spots voor voorlichting en bewustwording. In het volgende videofragment wordt gezocht naar een grappige ezelsbrug. Ik ben benieuwd of dit blijft hangen bij de doelgroep… 😉

Link: Ga bewust om met intimiteit [YouTube]

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)