Archief voor categorie Kennismanagement

We Were Always Best In Class

Laatst zag ik deze TED talk over leren. Hij ziet hoe het principe van het leren van elkaar zijn vruchten kan afwerpen, ditmaal in de zorg. Hij vertelt over artsen, en welke motieven zij hebben om van elkaar te leren. Artsen vinden de kwaliteit van de zorg voor hun patiënten heel erg belangrijk. Zij willen altijd de beste zijn: de beste zorg bieden aan de patiënt. Ze willen zo graag de beste zijn dat ze open staan voor verbeteringen, ervaringen en feedback van vakgenoten. Artsen vinden het ook belangrijk om erkenning te krijgen voor hun prestaties van mede vakgenoten. En daarom delen zij veel kennis met elkaar. En leren ze van elkaar. En deze cirkel is rond. Het is leuk om Stefan te horen vertellen over hoe het werkt. 

Link: Video Stefan Larsson [TED]

,

Nog geen reacties

HRD Business Partner?

Organisaties worden steeds meer gezien als kennisdragers. Er is veel aandacht voor de bevoorrading en benutting van (potentieel) aanwezige kennis. Kennis heeft een grote economische waarde, en daardoor worden de medewerkers steeds belangrijker. Bedrijven vragen steeds meer van de professional: de grens tussen persoonlijk leven en werken lijkt te verdwijnen, de definitie van werk is aan het vervagen, de mate van communicatie en het tempo van veranderingen nemen toe.

Dit brengt met zich mee dat de rol van de HRD- professional ook verandert. Zij moeten de taal van de business spreken, interventies afstemmen op de strategische doelen van de organisatie, de “added value” bewijzen van HR-interventies, vertrouwen en commitment organiseren, en weten om te gaan met de gevolgen van globalisering.

Het komt er op neer dat men fungeert als intermediair tussen organisatie en werknemer om behoeften en aanbod op elkaar af te stemmen qua leervragen op de werkplek: als business partner.

Betekent dit de opkomst van een nieuw functieprofiel van de HRD- professional… de HRD Business Partner?

,

Nog geen reacties

Learning Support Versus Performance Support

De opkomst van de performance support verandert de kijk op het leren binnen organisaties. Beide hebben iets gemeenschappelijks: zij richten zich op het continue leren binnen arbeidsorganisaties, oftewel de verandering van een kennis organisatie naar een lerende organisatie. 🙂

Het model hieronder geeft weer hoe performance support geïntegreerd kan worden in het totale aanbod van een lerende organisatie.

 

Wat is nu precies het verschil tussen de traditionele Human Resource Development en performance support? De kern zit hier in de focus op het informele leren, en te kenmerken als volgt:

  1. Het doel van performance support is de prestaties direct te ondersteunen;
  2. In plaats van dat het lesprogramma/curricula het leren bepaalt, bepaalt de taak van de werknemer het leren;
  3. Het leren is een geïntegreerd onderdeel van het werk; en
  4. Het “lesgeven” maakt plaats voor “coaching” op het werk.

,

Nog geen reacties