Archief voor categorie Kennismanagement

HRD Business Partner?

Organisaties worden steeds meer gezien als kennisdragers. Er is veel aandacht voor de bevoorrading en benutting van (potentieel) aanwezige kennis. Kennis heeft een grote economische waarde, en daardoor worden de medewerkers steeds belangrijker. Bedrijven vragen steeds meer van de professional: de grens tussen persoonlijk leven en werken lijkt te verdwijnen, de definitie van werk is aan het vervagen, de mate van communicatie en het tempo van veranderingen nemen toe.

Dit brengt met zich mee dat de rol van de HRD- professional ook verandert. Zij moeten de taal van de business spreken, interventies afstemmen op de strategische doelen van de organisatie, de “added value” bewijzen van HR-interventies, vertrouwen en commitment organiseren, en weten om te gaan met de gevolgen van globalisering.

Het komt er op neer dat men fungeert als intermediair tussen organisatie en werknemer om behoeften en aanbod op elkaar af te stemmen qua leervragen op de werkplek: als business partner.

Betekent dit de opkomst van een nieuw functieprofiel van de HRD- professional… de HRD Business Partner?

,

Nog geen reacties

Learning Support Versus Performance Support

De opkomst van de performance support verandert de kijk op het leren binnen organisaties. Beide hebben iets gemeenschappelijks: zij richten zich op het continue leren binnen arbeidsorganisaties, oftewel de verandering van een kennis organisatie naar een lerende organisatie. 🙂

Het model hieronder geeft weer hoe performance support geïntegreerd kan worden in het totale aanbod van een lerende organisatie.

 

Wat is nu precies het verschil tussen de traditionele Human Resource Development en performance support? De kern zit hier in de focus op het informele leren, en te kenmerken als volgt:

  1. Het doel van performance support is de prestaties direct te ondersteunen;
  2. In plaats van dat het lesprogramma/curricula het leren bepaalt, bepaalt de taak van de werknemer het leren;
  3. Het leren is een geïntegreerd onderdeel van het werk; en
  4. Het “lesgeven” maakt plaats voor “coaching” op het werk.

,

Nog geen reacties

Support Learning Performances On The Job

Bijna 80% van het leren gebeurt spontaan tijdens het werk en wordt ook wel het informele leren genoemd. Het is leren waarbij de planning, sturing en controle voor het grootste gedeelte bij de lerende ligt. Directe leerondersteuning is een goede aanvulling voor het verruimen en bijhouden van de kennis.

De opkomst van de performance support verandert de kijk op het leren binnen organisaties. Dit sluit beter aan op de manier waarop werknemers willen leren: door te werken en door te doen. Bijvoorbeeld wanneer men een taak moet uitvoeren, maar details die nodig zijn vergeten is… Of dat een veranderende taakverdeling ervoor zorgt dat het werk iets verandert, en dat men zo snel mogelijk wil aanpassen aan de nieuwe situatie… Of wanneer iets mis gaat, wil men dit zo snel en goed mogelijk oplossen.

Kijk daarom goed naar de werkplek van de werknemer: is deze geschikt voor digitale ondersteuning of juist niet? Hoe sluit ik het beste aan? Hoe maak je leermateriaal het beste toegankelijk op de werkplek?

 

,

Nog geen reacties