Berichten met label HRD

Leadership: A Chance To Inspire

Steve Jobs heeft kortgeleden het succesvolle bedrijf Apple verlaten. Iedereen was erg bedroefd. Men roemde hem om zijn leiderschapskwaliteiten: hij is een inspirerend persoon. Een echte leider heeft de energie om anderen te inspireren en te motiveren. De energie die deze leiders hebben , werkt vaak aanstekelijk en geeft mensen een goed gevoel. Deze leiders zijn gericht op de rol als coach in plaats van een traditionele management rol.

Hoe toont een echte leider zijn energie? Hoe weet een echte leider dat hij/zij inspirerend overkomt? Daar ben ik erg benieuwd naar.

Inspiratie is erg persoonlijk en moeilijk te vangen. Men kan inspireren door een verhaal te vertellen dat uit de diepste ziel komt, of de grootste passie is. Het zijn vaak ontroerende en indrukwekkende verhalen. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van Steve Jobs in de video hieronder.

Video: Speech of Steve Jobs [YouTube]

,

Nog geen reacties

Perfect HRD

Wat maakt mij een HRD-professional? Na mijn studie mag ik mij officieel een HRD-professional noemen. Alhoewel mijn kennis paraat is, ben ik ervan bewust dat ik een HRD-professional meer in huis moet hebben. Wat heeft een perfecte HRD- er in huis? Daar verschillen de meningen sterk over, en is niet direct een precies antwoord op te geven. HRD is een vakgebied wat continue in ontwikkeling is. Het doel van een HRD-professional is een toegevoegde waarde te realiseren door bijdragen te leveren die leerprocessen meer inspirerend, motiverend, effectiever en/of efficiënter maken. Binnen de grote groep van HRD- professionals variëren de competentiesets in sterke mate. Dit betekent voor mij dat je je eigen professionaliteit als HRD- er persoonlijk en uniek kan maken.

Er is geen heilige graal die de ideale HRD- er omschrijft. Elke situatie heeft profijt een “andere” HRD ‘er. Het is de kracht van de professional om zich elke situatie eigen te maken, en bij te dragen op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarbij blijft een professional kritisch op zichzelf, en daarbij continue zichzelf te sturen op groei en ontwikkeling. Want: wie zegt dat een HRD- professional zich niet open moet stellen voor leren?

,

Nog geen reacties

A Part Of HRD

Welke vraagstukken kom je allemaal tegen op een HRD-afdeling bij bedrijven? Hier geef ik een paar ter voorbeeld, want het zijn er teveel om op te noemen! 🙂

Op basis van de analyse van de doelgroep en de opleidingsbehoefte onderzoekt HRD de mogelijkheden van geschikte leermethoden, instructie- en beoordelingsstrategieën. Een groep van laaggeschoolden hebben meer moeite met constructivistisch (ontdekkend) leren dan met traditioneel (stapsgewijs) leren. Ook kan deze groep veel behoefte aan sturing hebben. Een training over leidinggeven in de praktijk kan kwalitatief beter beoordeeld worden met een 360 graden feedback dan een basale kennistoets, aangezien een vaardigheid (ansich) beoordeeld wordt.

Het is natuurlijk belangrijk dat het instructie ontwerp voor blended learning aan de behoefte van de lerenden voldoet. HRD gaat hiermee aan de slag. Tijdens een training leren deelnemers hoe zij moeten werken met een specifiek computerprogramma. Na de training hebben lerenden de behoefte om dit in hun eigen tijd nog eens te oefenen. Ondersteuning met behulp van e-learning kan hier uitkomst bieden. Op deze manier kan de doelgroep de vaardigheid zich beter eigen maken.

Het is belangrijk kritisch te blijven in het proces en waar nodig bij te sturen wanneer de kwaliteit in het geding komt. Een cursus over een specifiek computerprogramma is bijvoorbeeld moeilijker te volgen wanneer uitleg en oefeningen over verschillende onderwerpen door elkaar staan. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat de opbouw in kennis strak is, zodat de lerende makkelijk nieuwe kennis kan verbinden aan bestaande kennis.

Het ontwerpen van instrumenten en valideren instructie materialen ter controle van de didactische kwaliteit van de producten wordt uitgevoerd door een (HRD)expert op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk te fungeren als het eerste aanspreekpunt. Door eerdere behaalde resultaten kun je een positie verkrijgen waarin je je geldt als een expert. Bij knelpunten zal men eerst advies vragen aan de expert, en zo kun je ruimte creëren als professional.

Zoeken naar synergy met andere Learning afdelingen binnen de organisatie is erg belangrijk. Hoewel de visies en expertises van de verschillende afdeling globaal op elkaar afgestemd zijn, kan dit op detailniveau op verschillende manieren tot uiting komen. Door na te gaan of deze interventies hetzelfde doel nastreven, kun je bepalen of er synergie bestaat en waar er contrasten zijn. Het is belangrijk om contrasten bespreekbaar te maken, om zo dichter tot elkaar te komen.

,

Nog geen reacties