Berichten met label human error

The Glow Of A Positive Vibe

Dat het wel eens mis kan gaan, zien we allemaal vaak gebeuren. En wat voor het effect het heeft op de motivatie en de prestaties binnen het team is van vele factoren afhankelijk. Wat mij bijblijft is dat de manier waarop men hiermee omgaat gerelateerd is aan hoe men in het team met elkaar omgaat en tegen het project aankijkt. Ik zie teams met mensen die positief ingesteld zijn en een optimistische kijk op het project anders met tegenslagen omgaan, dan teams met mensen die risicomijdend ingesteld zijn en een pessimistische kijk hebben op het project. Het vertrouwen in het team zelf merk ik is in die gevallen ook veel minder.

En vertrouwen in elkaar is essentieel voor de prestaties in het team. Een team met ensen die volop op elkaar vertrouwen zie je als een sterk team en na een tijd zelfs een vanzelfsprekend goed team. Dan valt het helemaal niet meer op wat nu de succesfactoren zijn in dit team. Als na een tijd de team dynamiek of samenstelling verandert en er is geen vertrouwen of positieve sfeer is; dan herinner je het weer welke geheime ingrediënt het team bevatte dat maakte dat het team zo sterk was: de mindset en de sfeer. De mindset en de sfeer in het team kunnen daarom het verschil maken in moeizaam verlopende projecten die vele uitdagingen kennen; en is een onmisbaar ingrediënt voor een sterk team.

 

,

Nog geen reacties

Is It A Mistake?

Laatst ben ik naar een thema dag geweest over het leren van fouten. Men vindt het moeilijk om van fouten te leren. Dat komt doordat het soms moeilijk is de fout toe te geven, men wil het liever gewoon vergeten.. Je ziet de fout als een negatieve ervaring, ook al kun je er iets positiefs uit halen als je er iets van leert. Sommige mensen zijn nooit zo ver gekomen en hebben succes geboekt, zonder eerst fouten te maken én hiervan te leren.

Het is als uitvinden: in het begin probeer je allerlei dingen om het wiel uit te vinden. Ondanks dat dit nog niet lukt, het is wel nodig om uiteindelijk het wiel te maken. Ook al maak je fouten, als je ervan leert, helpt het je verder te komen en kan het onbereikbare bereikt worden.

,

Nog geen reacties

Learning At Risk

Leer je altijd volgens het boekje? Nee. Soms leer je juist van de onverwachte dingen, en leer je juist door risico’s te nemen. Zeg maar “trial and error” 🙂 Uitdagingen durven aangaan, en nieuwe dingen uitproberen zijn deel van het leerproces, en lang niet altijd even makkelijk voor iedereen.

Hoe help je lerende risico’s te nemen tijdens het leren? Een veilige leeromgeving is één van de factoren die hier kunnen ondersteunen. Geef de lerende ruime mogelijkheid om verschillende punten te proberen, geef hen ruimte om kansen te grijpen, reken hen vooral niet af op fouten, én geef hen ruim de mogelijkheid om opnieuw én opnieuw te proberen en te oefenen!

Oefening baart kunst!

,

Nog geen reacties