Berichten met label intrinsieke motivatie

No Barrier Too High

Soms heeft men moeite met leren. Men heeft het gevoel dat men figuurlijk een hindernis over moet gaan om zich ertoe te zetten te leren. Soms heeft men geen motivatie om te leren. Tijdens workshops en trainingen herken ik al snel de deelnemers die door de werkgever ‘gestuurd’ zijn, en die ofwel moeite hebben of juist geen motivatie. In de meeste gevallen is dit de oorzaak waardoor men niet datgene leert dat geleerd zou moeten worden tijdens de training.

Aan de trainer de “schone taak” deze hindernis weg te nemen. De principes van situationeel leiderschap kunnen hierbij helpen.

Meer weten? Situationeel Opleiden en Leren (geschreven door Bergenhenegouwen)

Wanneer men moeite heeft met leren, kan de trainer de deelnemer ondersteuning door meer sturing te bieden. Bijvoorbeeld door prioriteiten aan te geven, begeleiding bij de werkmethode, voortgang sturen etc.

Wanneer men geen motivatie kan opbrengen, kan de trainer de accent leggen op het aanmoedigen, en het luisteren en vragen stellen aan de deelnemer om zo enige motivatie zichtbaar te maken. Het begeleiden en steunen van de deelnemer is hier heel belangrijk om zo de deelnemer de kans te bieden en te helpen eigen hindernissen te behalen!

,

Nog geen reacties

Yes, It Is Ok To Drop Out

Individuen hebben verschillende redenen om door te gaan met leren wanneer het individu het onderwijs afrondt. Maar, er zijn andere drijfveren die het leerproces en de leercurve van het individu bepalen. Dat zijn (onder andere) de volgende drijfveren:

  • Het uitgangspunt van de lerende zijn de competenties die de lerende intrinsiek (vanuit persoonlijke motivatie) wil beheersen.
  • Het is belangrijk dat het leerdoel past binnen de aanwezige tijd, geld en inspanning van de lerende.
  • Flexibiliteit is een belangrijk element van leren.
  • De inhoud van het leerdoel moet niet alleen relevant zijn voor de lerende zelf, maar ook betekenisvol in zijn/haar omgeving.
  • Het is belangrijk om leeruitkomsten te kunnen delen met relaties van de lerende.
  • De lerende is zelfsturend.

Dus als “school verlater” ga je een nieuwe fase van leren in: van sturend naar zelfsturend en zelfbewust. Wees bewust van je eigen ontwikkeling én carriere, en bepaal hoe het leren bij kan dragen aan jouw succes.

,

Nog geen reacties

Happy 2012!

De traditie leert dat je na oud en nieuw terugblikt op vorig jaar en het nieuwe jaar het allerbeste toewenst. Gelukkig nieuwjaar!

2012 wordt een spannend jaar

Ik hoop op veel gepassioneerde verhalen over leren, en nieuwe innovatieve tools die het leren leuk, interessant en boeiend houden. Leren is inspirerend, creatief, uitdagend, sociaal, ontspannend, moeilijk, actief, kritisch, onzichtbaar én zichtbaar, in beweging, flexibel, persoonlijk, en ga zo maar door! Mijn nieuwsgierigheid gaat dit jaar verder, en daarom nodig ik jullie uit mijn blog te blijven volgen.

,

Nog geen reacties