Berichten met label intrinsieke motivatie

Cannot Do… Does Not Exist

Als je vanuit jezelf zo gedreven bent om iets te leren, dan gaat je dat lukken. Bij leren is het zo dat je nooit uitgeleerd bent, en ook daarin kun je boven jezelf uitstijgen.

Bedenk eerst wat je wil leren. Is dat wat je nodig hebt, en kun je daarvoor kiezen? Vanuit hier kun je bepalen welke competencies je wilt verbeteren om datgene te bereiken wat je wilt leren. Overweeg of deze inspanning aanvaardbaar effect heeft op relaties van familie en vrienden. Neem alles samen, en zoek naar mogelijkheden tot leren die het best aansluiten bij je leerwens, en ga er vol voor!

Als zelf een hond van een kat kan houden… 🙂

,

Nog geen reacties

Journey Through Life

Levenslessen.

Lessen die je niet leert op school, niet leert op het werk, maar die je bijblijven gedurende je leven. De meeste mensen en boeken kunnen je vertellen hoe je kunt leren, hoe je te werk kunt gaan en hoe je je leven kunt inrichten. Je leert op de basisschool dat je voor jezelf kunt zorgen en daarbij kunt bijdragen aan de samenleving door een vak te kiezen. Je kiest een vak en men vertelt hoe je het vak het beste kunt uitoefenen. De lessen die niet belangrijk zijn voor een ander, kunnen wel belangrijk zijn voor jezelf. 

Nu kom je dicht bij jezelf: wat wil je zelf leren?

Je eigen motivatie is de drijvende kracht, en daarbij kan niet alles voorgezegd worden zoals hiervoor: je zult dit zelf moeten uitvinden. Je bent dit niet gewend: alles is je leven voorgezegd en verteld en nu moet je het zelf uitivnden? Dat is niet zo gek: in den beginne 🙂 de oertijd deed men niet anders dan ontdekken: het vuur, licht, beschaving… De kracht van zelf-ontdekken: dat is nu voor sommigen zo onnatuurlijk geworden, dat men niet weet hoe. Dan is het goed als dit ook aangeleerd wordt, ook al klinkt dit tegenstrijdig :).

,

Nog geen reacties

No Barrier Too High

Soms heeft men moeite met leren. Men heeft het gevoel dat men figuurlijk een hindernis over moet gaan om zich ertoe te zetten te leren. Soms heeft men geen motivatie om te leren. Tijdens workshops en trainingen herken ik al snel de deelnemers die door de werkgever ‘gestuurd’ zijn, en die ofwel moeite hebben of juist geen motivatie. In de meeste gevallen is dit de oorzaak waardoor men niet datgene leert dat geleerd zou moeten worden tijdens de training.

Aan de trainer de “schone taak” deze hindernis weg te nemen. De principes van situationeel leiderschap kunnen hierbij helpen.

Meer weten? Situationeel Opleiden en Leren (geschreven door Bergenhenegouwen)

Wanneer men moeite heeft met leren, kan de trainer de deelnemer ondersteuning door meer sturing te bieden. Bijvoorbeeld door prioriteiten aan te geven, begeleiding bij de werkmethode, voortgang sturen etc.

Wanneer men geen motivatie kan opbrengen, kan de trainer de accent leggen op het aanmoedigen, en het luisteren en vragen stellen aan de deelnemer om zo enige motivatie zichtbaar te maken. Het begeleiden en steunen van de deelnemer is hier heel belangrijk om zo de deelnemer de kans te bieden en te helpen eigen hindernissen te behalen!

,

Nog geen reacties