Berichten met label kennisoverdracht

A Succesful Butterfly

Het is een algemeen bekend effect: het opleiden van medewerkers kan ertoe bijdragen dat bepaalde technologische vernieuwingen sneller kunnen worden doorgevoerd. Alleen bij grote multinationale organisatie vergt dit een grote investering: een grote groep medewerkers moet worden opgeleid en dat vergt veel inspanning (& daarmee geld natuurlijk 🙂 ) Ik dacht eraan wanneer je een grote groep gaat opleiden, dat je hier ook gebruik kunt maken van een soort butterfly-effect.

huh?

Ja. Een butterfly-effect. En dan niet een in negatieve zin, maar één in positieve zin. Leid eerst een klein percentage van de gehele groep goed op, zorg dat deze gespreid in de organisatie werkzaam zijn en zorg ervoor dat zij enthousiast terugkeren na de training. Deze medewerkers inspireren de collega’s op het werk: er is sprake van een toename van kennisdeling en kennisoverdracht op de werkvloer.

,

Nog geen reacties

Coaching Needs A Leader

Hoe groter de organisatie, hoe vaker coaching wordt geimplementeerd. Er is een grote behoefte aan uitwisseling tussen oudere en jongere medewerkers. Er is een groeiend besef dat het menselijk kapitaal in de (kennis)economie van doorslaggevend belang is voor de productiviteit. Coaching als HR interventie wordt nog weinig gebruikt. Vaak wordt coaching alleen gebruikt wanneer de leidinggevende ook echt gelooft in het coachingsprogramma.

Coaching is een verzameling van vormen van begeleiding dat gericht is op het optimaal functioneren van de lerende en zijn werk. Degene die gecoacht wordt, voelt zich minder gemanaged en meer aangemoedigd door een coach. Het leiderschap speelt hier een belangrijke rol. Een transformationele leiderschapstijl is belangrijk bij de implementatie van coaching. Een transformationele leiderschapstijl kenmerkt zich door het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, coachend gedrag en de gerichtheid op interpersoonlijke relaties. Deze leider heeft veel innovatieve en vernieuwende ideeën.

In een werkomgeving met een transformationele leider zijn medewerkers eerder geneigd mee te denken over nieuwe producten en methoden en ontwikkelen zij eerder creatieve ideeën. Eigen vraagstukken van deelnemers krijgen meer aandacht. Zij experimenteren sneller met nieuwe aanpakken in hun eigen werk en doen onderzoek naar thema’s waarin ze meer verdieping willen aanbrengen. Dit kan de productiviteit van het menselijk kapitaal in de organisatie verhogen.

Zoek wanneer je coaching wil inzetten in de organisatie daarom eerst naar een transformationele leider!

,

Nog geen reacties

Flipping Book

Met de komst van de e-readers worden steeds meer boeken gedigitaliseerd. Het digitaliseren van boeken heeft als voordeel dat de toegankelijkheid verbeterd wordt. Daarnaast kun je stapels boeken bewaren in een veel kleiner formaat. Ook op het Internet worden door organisaties veel publicaties aangeboden. Vaak worden boeken en publicaties vrijgegeven in PDF-formaat. Het PDF-formaat wordt vaak getoond op de computer als een word-document. Het echte doorbladeren is er niet bij.

Een tool op het internet genaamd Flipsnack heeft hier iets op gevonden. Het is een tool waarin het PDF-document wordt getoond in boekvorm. Het is een stijlvolle presentatie van het boek, waarin je eenvoudig kan bladeren in het hele document. Het lezen van een boek is met deze tool veel prettiger! 🙂 Daarnaast is de tool ook interactief. Elk document dat je middels deze tool in boekvorm zet, kun je eenvoudig delen via sociale netwerksites. Deze tool biedt veel mogelijkheden bij het gebruik van theorieboeken en publicaties in de opleidingswereld.

Het aanbieden van boeken via het Internet is door deze tool weer ietsje realistischer gemaakt, en geeft het gevoel van het lezen van een boek weer een beetje terug! Voor veel mensen een uitkomst!

Link: Flipsnack

,

Nog geen reacties