Berichten met label leerklimaat

Always Hope For The Best

Tijdens de grote transformatie waar ik het afgelopen jaar aan heb gewerkt viel het me op dat de juiste informatie leren op het juiste moment kan plaatsvinden door de meest onverwachte gebeurtenissen. Plotseling neemt het leren een korte vlucht. En in een open leerklimaat verspreidt dit leermoment ook heel makkelijk.

Een open leerklimaat ontstond omdat de noodzaak hiertoe groot werd. Na vele mislukte zoektochten kwam het team erachter dat voor een succesvolle transformatie de sleutel tot succes bij hen zelf lag. En vaker en vaker ging men kennis delen en kwam men erachter dat er zo sneller oplossingen gevonden. Men zoekt elkaar steeds vaker op. Niet alleen om met elkaar samen te werken, maar juist om kennis te delen, te creëren en van elkaar te leren.

Tijdens deze transformatie was er nog veel onduidelijk wat er precies ging veranderen. Er waren nog heel veel onbeantwoorde vragen. Het vertrouwen in elkaar, de mate waarin men van elkaar leerde, en de houding ten opzichte van de verandering zorgde ervoor dat deze mate van onzekerheid niet tot zorgen, weerstand of chaos leidde, maar eerder tot constructieve kritische beslissingen. Bij een onbeantwoorde vraag hoopte men op het beste antwoord en bereidde zich goed voor op het slechtste antwoord. Op die manier kon het team goed omgaan met de verandering. Tijdens de transformatie waren ook oplossingen voor de onbeantwoorde vragen te ontdekken op de meest onverwachte momenten. En omdat het team bewust was van de noodzaak en waarde van kennisdelen, werden deze leermomenten snel met elkaar gedeeld.

,

Nog geen reacties

The School of Life

Wat wil jij leren? Wij leren allemaal nieuwe dingen om een mooi leven op te bouwen, om te leven en gelukkig te worden. Waarom wiskunde? Er is meer, en dat is wat The School of Life in Londen aandacht aan probeert te schenken. Het gaat niet zozeer om de kennis, maar juist of de verwerking van de kennis of de toepassing van de kennis. Op deze school inspireert, motiveert en verbreedt in plaats van instrueren. De focus ligt op het delen van ideeën, gedachten en ervaringen om juist dieper na te denken, ook over de alledaagse dingen.

Hele verschillende workshops komen aan bod, met één gedeelde achterliggende gedachte: men kan zich op allerlei terreinen persoonlijk ontwikkelen. Een prettig leerklimaat draagt bij aan het leren, en hier wordt een klimaat gecreëerd die veiligheid biedt voor het delen van kennis, ideeën en ervaringen. En dat inspireert. Kijk maar naar de spreuken hierboven :).

Link: The School of Life [website]

,

Nog geen reacties

A Climate For Demand Driven Learning

Leren gaat beter uit nieuwsgierigheid. We hebben anderen nodig om de nieuwsgierigheid op te wekken en om leerklimaat te creëren. Ook zijn regelmatig nieuwe impulsen nodig. Bij vraaggericht leren gaat het er om hoe je ervoor zorgt dat een optimale leerklimaat gecreeërd wordt die nieuwsgierigheid stimuleert. Eigenschappen van leren zijn het ontwikkelen van vragen, doordenken van tegenstellingen en dilemma’s, het analyseren van problemen, het onderzoeken van eigen vooronderstellingen en het afleiden van mogelijke oplossingen en verklaringen.

Hoe kan dat in de praktijk werken? In een arbeidsorganisatie kan een vraaggericht leerklimaat gecreëerd wordt, waarin lerende en expert aan elkaar gekoppeld worden aan de hand van vragen, dilemma’s en problemen. Mensen kunnen in een veilige omgeving hun vraag stellen, en een manier om hier van te leren door begeleiding van coaches en experts. Deze manier van leren zal verweven moeten worden in de werkomgeving, wat de uitdaging nog complexer maakt. Aan de andere kant, nu in de huidige tijd eigen verantwoordelijkheid meer en meer aandacht krijgt, geeft dit ook de mogelijkheid om dit leerklimaat een kans te geven.

The challenge is to build a more elaborate design tool for truly learner driven lifelong learning.

,

Nog geen reacties