Berichten met label leerklimaat

How Intelligent Is A Computer?

50 jaar geleden had men nooit gedacht dat een computer zo’n groot deel van het dagelijks leven kon uitmaken. Nu weet men niet anders. Waar gaat dit naartoe? Technologie wordt steeds meer verbeterd, en de informatie systemen steeds intelligenter. In de toekomst zullen computers wel met ons gaan meedenken, bepalen wat wij nodig hebben, en ons op sleeptouw nemen. Maar voor het zover is…

Link: Computer Trouble [YouTube]

Worden wij vrolijk van een  intelligente computer? 😉

 

,

Nog geen reacties

Humor In A Positive Way

Of humor als leuk wordt beschouwd, hangt sterk af van het publiek: de doelgroep. Humor werkt alleen wanneer iedereen de grap waardeert. Als trainer gaat het er niet om dat je grappig bent, maar dat je grappige situaties creeërt, of als ze spontaan gebeuren, deze toelaat en er op een open manier mee omgaat. Dan voelen de lerenden zich meer op hun gemak.

Humor draagt hier bij aan een ongedwongen sfeer wat de motivatie van de lerende ten goede komt. Negatieve humor is wanneer het ten koste gaat van iemand. Bijvoorbeeld het vertellen van een grap over andermans fouten. Deze humor wordt niet door iedereen gewaardeerd. Positieve humor is humor die door de doelgroep lerenden wordt gewaardeerd. Voorbeelden hiervan zijn het vertellen van een grappig verhaal en zelfspot.

Positieve humor draagt niet alleen bij aan het gevoel van plezier, maar ook aan het leerklimaat. In een ongedwongen sfeer durft men eerder ideeën op tafel te leggen, of nieuwe dingen uit te proberen. En dat is zeker een sfeer die een ervaren trainer goed kan benutten tijdens het aanleren van nieuwe vaardigheden of het aannemen van een nieuwe houding aan de groep.

,

Nog geen reacties

Shared Cognition

Vaak wordt gezegd: “Twee weten er meer dan één!”

Er wordt verwacht dat een team een complex vraagstuk effectiever kan oplossen dan wanneer een individu er alleen voor staat. Een team komt voor de uitdaging te staan om verschillende opvattingen en ideeën over het vraagstuk samen te brengen en te integreren. Door veel interactie, discussie en onderhandelingen binnen het team, ontwikkelen zij een gedeeld begrip van het vraagstuk. Er is sprake van een wederzijdse gedeelde cognitie. Om een gezamenlijke gedeeld begrip van het vraagstuk te creëren is de sociale context – waarin het team zich bevindt – belangrijk. De sociale context bepaalt het teamklimaat: op welke manier uit zich bijvoorbeeld psychologische veiligheid en cohesie? 

Psychologische veiligheid binnen het team is heel belangrijk. Wanneer er geen veiligheid binnen het team wordt ervaren, kunnen conflicten en discussies bedreigend en stressend zijn voor teamleden. Teamleden kennen elkaar niet, machtsspelletjes worden gespeeld, mensen geven elkaar de schuld bij fouten enzovoorts. Maar wanneer er veiligheid binnen het team wordt ervaren, kunnen conflicten en discussies effectief zijn. Psychologische veiligheid kan dan het leergedrag van het team stimuleren. Cohesie kan zich uiten in vriendschap, om elkaar geven en hecht zijn met elkaar. Vriendschap en competitie binnen het team kan het leergedrag van het team hinderen en stimuleren. Het sociale proces staat in nauw verbinding met het leergedrag van het team. Het proces start wanneer één van de teamleden betekenis geeft aan het vraagstuk en daarbij aangeeft hoe hier mee omgegaan moet worden, waarna zij feedback vraagt aan mede teamleden. De mede teamleden luisteren actief en proberen de gegeven verklaring te begrijpen. Ook kunnen teamleden hierover in discussie gaan, wanneer zij het oneens zijn met de gegeven verklaring. Dit wordt vaak gezien als constructieve conflicten. Onderhandeling wordt gezien als het proces waarin overeenstemming tussen de verschillende opvattingen van de teamleden wordt bereikt. Onderhandeling is de sleutel om te bepalen welke gedragingen en handelingen leiden tot een gedeeld begrip. Ten slotte ontstaat er een gedeeld begrip van het vraagstuk.

In onderstaand model is weergegeven welke factoren een rol spelen bij wederzijdse gedeelde cognitie binnen een team.

(Van den Bossche, P. & Gijselaers, W.H. (2006))

,

Nog geen reacties