Berichten met label leerklimaat

Humor In A Positive Way

Of humor als leuk wordt beschouwd, hangt sterk af van het publiek: de doelgroep. Humor werkt alleen wanneer iedereen de grap waardeert. Als trainer gaat het er niet om dat je grappig bent, maar dat je grappige situaties creeërt, of als ze spontaan gebeuren, deze toelaat en er op een open manier mee omgaat. Dan voelen de lerenden zich meer op hun gemak.

Humor draagt hier bij aan een ongedwongen sfeer wat de motivatie van de lerende ten goede komt. Negatieve humor is wanneer het ten koste gaat van iemand. Bijvoorbeeld het vertellen van een grap over andermans fouten. Deze humor wordt niet door iedereen gewaardeerd. Positieve humor is humor die door de doelgroep lerenden wordt gewaardeerd. Voorbeelden hiervan zijn het vertellen van een grappig verhaal en zelfspot.

Positieve humor draagt niet alleen bij aan het gevoel van plezier, maar ook aan het leerklimaat. In een ongedwongen sfeer durft men eerder ideeën op tafel te leggen, of nieuwe dingen uit te proberen. En dat is zeker een sfeer die een ervaren trainer goed kan benutten tijdens het aanleren van nieuwe vaardigheden of het aannemen van een nieuwe houding aan de groep.

,

Nog geen reacties

Shared Cognition

Vaak wordt gezegd: “Twee weten er meer dan één!”

Er wordt verwacht dat een team een complex vraagstuk effectiever kan oplossen dan wanneer een individu er alleen voor staat. Een team komt voor de uitdaging te staan om verschillende opvattingen en ideeën over het vraagstuk samen te brengen en te integreren. Door veel interactie, discussie en onderhandelingen binnen het team, ontwikkelen zij een gedeeld begrip van het vraagstuk. Er is sprake van een wederzijdse gedeelde cognitie. Om een gezamenlijke gedeeld begrip van het vraagstuk te creëren is de sociale context – waarin het team zich bevindt – belangrijk. De sociale context bepaalt het teamklimaat: op welke manier uit zich bijvoorbeeld psychologische veiligheid en cohesie? 

Psychologische veiligheid binnen het team is heel belangrijk. Wanneer er geen veiligheid binnen het team wordt ervaren, kunnen conflicten en discussies bedreigend en stressend zijn voor teamleden. Teamleden kennen elkaar niet, machtsspelletjes worden gespeeld, mensen geven elkaar de schuld bij fouten enzovoorts. Maar wanneer er veiligheid binnen het team wordt ervaren, kunnen conflicten en discussies effectief zijn. Psychologische veiligheid kan dan het leergedrag van het team stimuleren. Cohesie kan zich uiten in vriendschap, om elkaar geven en hecht zijn met elkaar. Vriendschap en competitie binnen het team kan het leergedrag van het team hinderen en stimuleren. Het sociale proces staat in nauw verbinding met het leergedrag van het team. Het proces start wanneer één van de teamleden betekenis geeft aan het vraagstuk en daarbij aangeeft hoe hier mee omgegaan moet worden, waarna zij feedback vraagt aan mede teamleden. De mede teamleden luisteren actief en proberen de gegeven verklaring te begrijpen. Ook kunnen teamleden hierover in discussie gaan, wanneer zij het oneens zijn met de gegeven verklaring. Dit wordt vaak gezien als constructieve conflicten. Onderhandeling wordt gezien als het proces waarin overeenstemming tussen de verschillende opvattingen van de teamleden wordt bereikt. Onderhandeling is de sleutel om te bepalen welke gedragingen en handelingen leiden tot een gedeeld begrip. Ten slotte ontstaat er een gedeeld begrip van het vraagstuk.

In onderstaand model is weergegeven welke factoren een rol spelen bij wederzijdse gedeelde cognitie binnen een team.

(Van den Bossche, P. & Gijselaers, W.H. (2006))

,

Nog geen reacties

Knowledge Sharing

Leren doe je met elkaar. Op het werk is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe motiveer je en stimuleer je kennisdeling binnen de organisatie? Het is niet de eerste keer dat je in de wandelgangen hoort: “daar heb ik geen tijd voor, het kost me te veel moeite”. Medewerkers voelen een drempel als het gaat om kennisdelen en hebben dan ‘belangrijkere’ dingen te doen. Dan vraag ik me af of dit niet samen kan.

Tijdens je werk loop je wel eens tegen dingen aan die je niet zomaar 1,2,3 kan oplossen. Niet zozeer dat je het niet kan, maar je hebt het niet vaak gedaan en bent er niet zo bekend mee. Natuurlijk ga je een uitdaging niet uit de weg, en trek je alles uit de kast om de touwtjes in handen te houden. Maar in de organisatie ben jij vast niet de enige die hiermee om moet gaan. Vraag je collega’s om advies of hulp voordat je iets doet! Dit voorkomt dat je bijvoorbeeld dezelfde fout maakt als een collega eerder heeft meegemaakt…

Voordat je iets doet, vraag!

Terwijl je je werk doet, ervaar je nieuwe dingen die werken of juist niet. Leer hiervan, en wees bewust van je successen en falen. Zo kom je erachter wat de “tips & tricks” zijn, en waar je de volgende keer juist (niet) op moet letten. Dan gaat het de volgende keer vast wel net zo goed, dan wel beter…

Leer terwijl je je werk doet!

Tijdens je werk ervaar je “welke ingrediënten je nodig hebt voor jouw topgerecht”. Daar kunnen zogezegd jouw collega’s nog wat van leren! Wat weerhoudt je ervan om jouw “geheim” te delen met je collega’s? Stel dat jouw collega’s ook tegen deze dingen aanlopen. En dat niet alleen, wie weet worden zij geïnspireerd door jouw aanpak, en passen zij deze toe op hun eigen werkzaamheden…

Deel kennis met je collega’s!

Kennisdelen werkt wanneer collega’s bij zichzelf en bij elkaar de motivatie vinden om te delen en dat uit zichzelf ook doen. Volg het motto: vraag, leer en deel! Hoe makkelijk kan het zijn om je passie in je werk te delen? Wie weet zien collega’s het delen van kennis dan meer als een routine in het dagelijks werk dan als een extra activiteit.

,

Nog geen reacties