Berichten met label sociaal leren

Google Science Fair 2012

In 2011 lanceerde Google de eerste wereldwijde online wetenschapscompetitie voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar oud. Deze competentie daagt jongeren uit om te experimenteren en te leren. Dit vind ik een leuke manier om jongeren te inspireren en te motiveren om meer te leren en te ontdekken. Ontdekkend leren is een van de oudste en meest voorkomende methode van leren. Daarnaast is het ook leuk dat deze online competitie het mogelijk maakt dat jongeren vanuit de hele wereld ook van elkaar leren.

Verbazingwekkend zijn dan ook de resultaten van de winnaars van vorig jaar. Eén van de winnaressen ontdekte een nieuwe manier van het behandelen van kanker! Ook dit jaar heeft Google dit initiatief gelanceerd. Wil je meer hierover weten, klik dan op de link hieronder.  

Link: Google Science Fair

,

Nog geen reacties

Learning By Collaboration

Computer supported collaborative learning wordt gekenmerkt doordat men leert in groepen door samenwerking. Hier wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van heterogene groepen, omdat zij elkaar van nature meer constructief bediscussiëren. Sociale interactie is belangrijk bij het leren in groepen. Niet alleen kan men zelfvertrouwen krijgen, maar men kan ook hun eigen ideeën vergelijken, verklaren en verdedigen in de groep. De visie is dat mensen in heterogene groepen zo van elkaar verschillen, kunnen zij juist elkaar aanvullen en elkaar kunnen versterken.

Het leerproces wordt op deze manier erg actief gemaakt: men moet tot wederzijdse overeenstemming komen over de interpretatie van wat er geleerd moet worden en hoe men te werk moet gaan. Men kan hierdoor ook meer begrip voor elkaar krijgen, en elkaar sneller helpen. Doordat men samenwerkt aan een gezamenlijk doel, wordt er ook een band gecreëerd en ontstaat er een veilige leeromgeving.

Bovenstaand zijn een aantal redenen waardoor men in de praktijk goede resultaten boekt met computer supported collaborative learning. Ik zie vooral veel voorbeelden binnen schoolgemeenschappen. Zou het binnen het bedrijfsleven ook nog zo werken? Ik hoop het, en ben benieuwd naar de succesverhalen.

Misschien de volgende keer? 🙂

,

Nog geen reacties

Computer Supported Collaborative Learning

Leren is niet altijd een pretje. Leren is inspireren, maar ook disciplineren. Plezier en prestatie gaan hand in hand. Het is een werkwijze die vraagt om verantwoordelijkheid en scherpte van alle betrokkennen, en waar  het gaat om verbinding. Verbinding met jezelf, met anderen binnen de organisatie, en met de maatschappij. Men is met elkaar verbonden door sociale interactie, een gedachtegoed waarop computer supported collaborative learning (CSCL) zich baseert.

Leren is per persoon verschillend. Leren is niet sec aanbieden van kennis, maar is meer dan dat. Het gaat ook om het actief ontwikkelen van kennis door interactie met anderen. Leer meer hierover in het onderstaand betoog.

Video: Paul Kirschner [YouTube]

,

Nog geen reacties