Berichten met label teameffectiviteit

Looking For The Real Deal

In hoeverre laat men zich op de werkvloer leiden door geld? Een retorische vraag lijkt me als je de cartoon van Dilbert bekijkt. 

Het laat prachtig zien hoe team support op de werkvloer kan uitpakken wanneer teamleden verschillende belangen hebben. Het werken in teams is dan lang niet altijd even makkelijk. Het is belangrijk voor goed teamwerk dat men allemaal hetzelfde doel nastreeft, en gepassioneerd bent over datgene wat men wil bereiken om zo een goed werkend team te creëren. De werkrelaties spelen hier een grote rol. Is men ongelijk aan elkaar in de relatie, dan is het moeilijker een team te vormen omdat men niet altijd eerlijk durft of wil zijn. Een goed team samenstellen is heel belangrijk.

It’s the real deal 🙂

,

Nog geen reacties

Tips For A New Learning Team

Zelf zie ik veel meerwaarde in het leren binnen teams, omdat hierdoor teamprestaties kunnen groeien en individuen langdurige ontwikkeling doormaken. Hoewel het leren met meest effectief is wanneer het leren ‘vanzelf’ plaatsvindt, zijn niet alle teams ‘vanzelf’ lerende teams. Hoe kun je teams daar een handje mee helpen?

Je kunt uit je eigen directe veilige werkomgeving verder kijken naar ervaringen vanuit andere hoeken in de organizatie. Hoe pakken zij problemen aan, en hoe lossen zij dit op? Je kunt ook de tijd nemen om te vragen naar hoe klanten het werk binnen jouw team ervaren. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt transparant te werken in het team. Deel kennis en vertel aan je collega’s in je team hoe dit jouw werk beïnvloedt.

Aan de andere kant kun je je team een handje helpen door leiderschap te tonen, en te demonstreren welke vaardigheden en waarden jij belangrijk vindt dat je teamleden ontwikkelen, en het continue leren aan te moedigen. Deel je dromen over hoe jij graag leert binnen het team, betrek je teamleden bij jouw ambities. Ten slotte, wees niet bang om fouten te maken, en deze te delen in het team. Soms kun je veel leren door juist ‘out-of-the-box’ te werk te gaan, ook al ga je misschien de mist in.

,

Nog geen reacties

Shared Cognition

Vaak wordt gezegd: “Twee weten er meer dan één!”

Er wordt verwacht dat een team een complex vraagstuk effectiever kan oplossen dan wanneer een individu er alleen voor staat. Een team komt voor de uitdaging te staan om verschillende opvattingen en ideeën over het vraagstuk samen te brengen en te integreren. Door veel interactie, discussie en onderhandelingen binnen het team, ontwikkelen zij een gedeeld begrip van het vraagstuk. Er is sprake van een wederzijdse gedeelde cognitie. Om een gezamenlijke gedeeld begrip van het vraagstuk te creëren is de sociale context – waarin het team zich bevindt – belangrijk. De sociale context bepaalt het teamklimaat: op welke manier uit zich bijvoorbeeld psychologische veiligheid en cohesie? 

Psychologische veiligheid binnen het team is heel belangrijk. Wanneer er geen veiligheid binnen het team wordt ervaren, kunnen conflicten en discussies bedreigend en stressend zijn voor teamleden. Teamleden kennen elkaar niet, machtsspelletjes worden gespeeld, mensen geven elkaar de schuld bij fouten enzovoorts. Maar wanneer er veiligheid binnen het team wordt ervaren, kunnen conflicten en discussies effectief zijn. Psychologische veiligheid kan dan het leergedrag van het team stimuleren. Cohesie kan zich uiten in vriendschap, om elkaar geven en hecht zijn met elkaar. Vriendschap en competitie binnen het team kan het leergedrag van het team hinderen en stimuleren. Het sociale proces staat in nauw verbinding met het leergedrag van het team. Het proces start wanneer één van de teamleden betekenis geeft aan het vraagstuk en daarbij aangeeft hoe hier mee omgegaan moet worden, waarna zij feedback vraagt aan mede teamleden. De mede teamleden luisteren actief en proberen de gegeven verklaring te begrijpen. Ook kunnen teamleden hierover in discussie gaan, wanneer zij het oneens zijn met de gegeven verklaring. Dit wordt vaak gezien als constructieve conflicten. Onderhandeling wordt gezien als het proces waarin overeenstemming tussen de verschillende opvattingen van de teamleden wordt bereikt. Onderhandeling is de sleutel om te bepalen welke gedragingen en handelingen leiden tot een gedeeld begrip. Ten slotte ontstaat er een gedeeld begrip van het vraagstuk.

In onderstaand model is weergegeven welke factoren een rol spelen bij wederzijdse gedeelde cognitie binnen een team.

(Van den Bossche, P. & Gijselaers, W.H. (2006))

,

Nog geen reacties