Berichten met label teamontwikkeling

Employability

Een organisatie streeft naar het beste voor medewerkers. Natuurlijk wil een organisatie investeren in zijn medewerkers, maar de organisatie wil natuurlijk wel meeprofiteren van deze investering. Er is jammer genoeg geen enkele garantie hierop vanwege een sterk concurrende arbeidsmarkt.

Ik als organisatie ga toch niet investeren in de ontwikkeling van de medewerker, als ik dan vervolgens grote kans loop dat die medewerker vertrekt naar een concurrent! 

De ontwikkeling van medewerkers binnen complexe teams is zeer waardevol. Een divers team kan wanneer zij goed naar elkaar luisteren tot nieuwe inzichten komen. Een stimulerend teamklimaat kan hen voldoende mogelijkheid en ruimte bieden om te leren. Kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld, en het team leert van elkaar en van de dagelijkse praktijk. Samen denken, werken en leren!

Wanneer een betrokken medewerker leert, leert ook zijn omgeving mee doordat er nieuw verkregen kennis wordt toegepast. Daardoor ontwikkelt de omgeving ook. Het is een wisselwerking, waar niet alleen de medewerker van profiteert, maar ook de organisatie van kan profiteren. Alhoewel de medewerker aantrekkelijker wordt voor de arbeidsmarkt, wordt de medewerker ook aantrekkelijker voor de organisatie zelf. Wanneer de organisatie ervoor kan zorgen dat deze medewerkers trouw blijven aan de organisatie, heeft de organisatie veel potentie te groeien.

,

Nog geen reacties

Teamspirit

Het is belangrijk voor de teameffectiviteit dat de teamleden geloven in elkaar en vertrouwen op elkaars kwaliteiten. De verschillen binnen het team kan juist de kracht zijn van het team, mits zij daar gebruik van maken. De juiste teamspirit kan dit stimuleren. Het teamleden zijn overtuigd dat zij dan de doelen die gesteld zijn met succes kunnen behalen. De teamleden staan open voor elkaars ideeën, en ieder teamlid wordt serieus genomen. Niet alleen voor de teameffectiviteit  is dit belangrijk.

Teamleren is een sociaal proces, en daarom spelen ook de onderliggende relaties binnen het team een rol bij teamleren. Wanneer teamleden geloven in elkaar, staat men meer open voor elkaars opvattingen, en staan zij meer open om te leren van elkaar. Hoewel teamleden erg van elkaar kunnen verschillen, kunnen zij elkaar aanvullen op diverse manieren. Wanneer teamleden op elkaars kwaliteiten vertrouwen, durven teamleden ook sneller een uitdaging uit te gaan waarbij hun kwaliteiten gebundeld moeten worden. Het team wordt sterker en wanneer het succes boekt, groeit het geloof in een succesvol team. De teamleden leren van elkaar, en het team zelf ontwikkelt zich verder om zo betere prestaties neer te kunnen zetten. En daar profiteert de organisatie als geheel van. 

Iedereen is verschillend, maar samen zijn zij het beste team dat er bestaat! 🙂

,

Nog geen reacties

Team Learning

Banen worden meer en meer complex waardoor taken aan teams van werknemers worden gegeven. Het streven van het team naar continue verbetering van het eigen functioneren is bepalend voor de prestaties van het team. Teamleren omvat specifieke activiteiten waarbij de teamleden taakrelevante kennis verkrijgen, delen, verfijnen of combineren door interactie (wisselwerking) met elkaar.

Door teamleren kunnen de werknemers hun kennis naar een hoger niveau brengen, zodat de deskundigheid en het creatieve innoverende potentieel binnen de organisatie verder ontwikkeld wordt. In essentie kunnen organisaties leren als de teams in de organisatie leren, aangezien teamleren draait om het bijeenbrengen van de kennis van de medewerkers en deze te verbinden aan de structuur van de organisatie. Teamleren is waardevol voor de prestaties van zowel het individu, het team als de organisatie.

Werken in een topteam is super, maar leren met een topteam is fantastisch!

,

Nog geen reacties