Trust In Teams


Vertrouwen is een belangrijk gegeven binnen teams. Vertrouwen roept vertrouwen op. Helaas is dit er niet zomaar van de ene op de andere dag.

Wat is vertrouwen? Vertrouwen is wanneer het team vertrouwelijke informatie met elkaar deelt. Maar ook dat het ene teamlid kan vertrouwen op wat het andere teamlid zegt of doet. Daarnaast is er vertrouwen dat de teamleden zorgvuldig met elkaar omgaan. Vertrouwen gaat dus over relaties tussen mensen en interactie met elkaar. Wanneer teamleden vertrouwen voelen binnen het team, verlopen interacties beter en is het team beter in staat zichzelf te ontwikkelen en goede prestaties te leveren. In teams met een hoge graad van vertrouwen zien we bijvoorbeeld dat informatie open wordt gedeeld, dat er een hoge tolerantie is voor het maken van fouten binnen leerprocessen, dat teamleden loyaal zijn naar elkaar en dat teamleden blij zijn met elkaars succes.

Hoe ondersteun je als leidinggevende binnen het team een cultuur waarin vertrouwen heerst? Dat kan bijvoorbeeld door aandacht te geven aan de relaties binnen het team. Bijvoorbeeld dat men om het teamlid te begrijpen eerst naar hem luistert en dat men daarna met het eigen standpunt komt. Wanneer men het respect opbrengt om goed naar elkaar te luisteren, staat men meer open om te leren.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)