The Learning Organization


Mensen dragen bij aan het succes van de organisatie. Om een voorsprong te behouden op de concurrent, willen organisaties het beste uit hun medewerkers halen. Om dit te kunnen bereiken, wil men zich ontwikkelen tot een lerende organisatie. De inrichting van een lerende organisatie is cruciaal geworden. Belangrijke pijlers zijn kennismanagement en organisatiecultuur.

Kennismanagement

De organisatie bezit een schat aan kennis en ervaring. Hoe benut de organisatie deze optimaal? De organisatie is zich vaak bewust van de kennis die zij bezit, maar worstelt met de verspreiding van deze kennis. Van kennisbezit naar kennisdeling: hoe doe je dat? Het beheren van kennis dient te moeten verschuiven naar het toepassen van kennis. Wanneer kennis niet in de praktijk gebruikt wordt, is deze kennis dan waardeloos? Reflectie kan hier uitsluitsel over geven.

Het gaat vaak niet alleen om expliciete kennis, maar ook impliciete kennis. Impliciete kennis wordt vaak op een informele manier gedeeld. Vaak schieten organisatie tekort als het gaat om de ondersteuning hiervan. Ondersteuning van verspreiding van impliciete kennis kan plaatsvinden door informeel leren op de werkplek te ondersteunen. Informeel leren op de werkplek is soms zelfs effectiever dan traditioneel leren. Bijvoorbeeld tijdens de lunch: gaat men dan kennisdelen?

Organisatiecultuur

Kennisdelen op een informele manier kan ook gestimuleerd worden door de organisatiecultuur. Ook immateriële vormen van waardering kan mensen motiveren om kennis te delen. Wanneer de organisatie erg betrokken acteert naar de medewerkers toe, voelen medewerkers zich gewaardeerd. De organisatiecultuur kan hier vorm aan geven, zodanig dat er een omgeving ontstaat waarin medewerkers kennis durven te delen.

De organisatiecultuur kan daarnaast het lerende vermogen van medewerkers stimuleren. Bijvoorbeeld wanneer de cultuur van de organisatie het “leren van fouten” waardeert en stimuleert. Medewerkers kunnen in een stimulerende omgeving sneller geneigd zijn nieuwe dingen te proberen, omdat de angst om fouten te maken minder wordt. Het toepassen van nieuwe kennis kan daarnaast gestimuleerd worden, wanneer medewerkers “de beste nieuwe oplossing” waarderen en belonen. Bewust en onbewust halen medewerkers het beste uit henzelf.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)