Learning Transfer


Een training – on the job – volgt men niet voor niets. Medewerkers volgen verschillende trainingen op gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Na een training begint het echte werk. Een training is pas echt succesvol wanneer het geleerde op de juiste manier toegepast wordt in het werkveld. Wanneer hier aandacht aan besteed wordt tijdens de training, kan dit voor veel deelnemers ondersteuning bieden na de training.

Leren op de werkplek is belangrijk. Na de training kan men de geleerde kennis en vaardigheden toepassen in verschillende situaties om zo de werkprocessen te optimaliseren. Daarbij is het noodzakelijk dat men niet alleen weet hoe hij/zij deze toepast op de werkplek, maar ook dat de lerende zijn handelen kan onderbouwen met de juiste kennis en inzichten. Op die manier kan men bewust zijn/haar eigen functioneren verbeteren en groeien in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)