Learning In Second Life


Om het leren zo aantrekkelijk mogelijk te maken, worden verschillende werkvormen gebruikt en maakt men meer gebruik van digitale technologie. Een mooi voorbeeld hiervan is een 3D spel van Triviant, gemaakt door de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het spel is gebaseerd op het originele spel Triviant, waarbij spelers het tegen elkaar moeten opnemen door vragen te beantwoorden over diverse onderwerpen. Waar het originele spel ingaat op feitjes en weetjes, gaat het 3D spel in op de theorie die de leerlingen van de HBO-opleiding moeten kennen. Docenten kunnen eenvoudig vragen over hun vakgebied toevoegen aan het spel. De leerlingen dagen elkaar uit op het Internet, wat betekent dat zij op elk gewenste plek of tijdstip het spel kunnen spelen. Ze oefenen met de leerstof op een ontspannende manier.

Dat leren leuk kan zijn, bewijst deze digitale toepassing in Second Life. Deze creatieve werkvorm motiveert deelnemers om te leren en sluit goed aan bij de belevingswereld van de doelgroep.

Video: Virtueel Triviant [YouTube]

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)


Reacties zijn gesloten.