Systematic Instructional Design Model


Bij het ontwerp van een training komt veel kijken. Men kan vele ontwerpprincipes volgen. Eén van de bekende ontwerpmodellen voor leermiddelen is het ADDIE model. Vandaag wil ik aandacht geven aan de ontwerpstappen van dit model. Het model kenmerkt zich door 5 kernactiviteiten, te zien in de afbeelding. Het goed doorlopen van deze activiteiten heeft als voordeel dat alle belangrijke vragen die een rol spelen bij de ontwikkeling van een leermiddel (zoals een training) aan bod komen.

Men begint met een analyse van de eisen en randvoorwaarden van de training. De analyse richt zich o.a. op het doel van de training, de doelgroep, inhoud, omgeving en de middelen. De analyse kan bestaan uit een doelgroepanalyse, een behoefteanalyse en een analyse van eerdere ontwikkelervaringen en best practices (bijv. inspirerende en veelbelovende voorbeelden).

Vervolgens gaat men de design fase in en wordt de analyse gebruikt om de ontwerpeisen op te stellen. De ontwerpeisen worden in de development fase verder uitgewerkt in een concreet product, zoals een training. In de implementatie fase wordt dan de training getest.

Tot slot komt na deze test naar voren in hoeverre de training zijn doelen nastreeft in de evaluatiefase. De evaluatie komt eigenlijk terug tijdens alle activiteiten, omdat het belangrijk om ook tijdens het ontwerpproces kritisch te blijven op beslissingen die (in voorgaande activiteiten) gemaakt zijn.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)