Devoted To Learn


De houding van de deelnemers aan een training is bepalend voor het succes van een training. Het valt op dat wanneer men energiek en toegewijd deelneemt aan de training, dat men dan meer leert tijdens de training. Veel energie en toewijding van de de deelnemers tijdens een training kan leiden tot betere leerresultaten. Het kan ook leiden tot een hoge transfer van opgedane kennis en vaardigheden (tijdens de training) in de praktijk. Tijdens de training wil je daarom de energie en toewijding niet remmen, maar juist stimuleren. Welke werkvormen bevorderen energie en toewijding van de deelnemer?

Men begint energiek en toegewijd aan een training wanneer men weet dat deze training veel toevoegt aan de doelen die men wil bereiken. Het stellen van doelen is belangrijk tijdens de training. Het kan voorkomen dat de deelnemers verschillende doelen voor zichzelf gesteld hebben. Meer interesse in de deelnemers kan ervoor zorgen dat je beter weet welke doelen men wil bereiken. Door hier openheid over te geven, en te bevestigen welke doelen bereikt kunnen worden, stimuleer je toewijding. Ook het zichtbaar maken van vorderingen is belangrijk. Het maken van vorderingen werkt stimulerend in het proces.

Zoals het lopen van een marathon: wat ben je blij als je 30 kilometer gelopen hebt… nog maar 10 kilometer en je bent er!

Hierdoor wordt men gemotiveerd in het behalen van hun doelen, en dat kan hen nieuwe energie geven.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)