Imitation


Leren in de praktijk is erg waardevol. Leren in de praktijk kan gaan om leren door af te kijken van iemand anders, en dit na te doen. Een voorbeeld is dat men werkt met meer ervaren collega’s om te ervaren “hoe het zou moeten”.  Sommige mensen kunnen soms ook niet vertellen hoe ze iets doen, dat kunnen ze het beste laten zien. Men ziet hoe de ervaren collega’s succes hebben en proberen dit succes zelf ook te ervaren. Imitatie is een snelle en krachtige manier om nieuwe vaardigheden aan te leren. Leren door imitatie staat ook bekend als sociaal leren (Albert Bandura).

Rolmodellen kunnen daarom zeer bruikbaar zijn om van te leren. Een collega-coach of een mentor kan een goed voorbeeld zijn om te leren van de praktijk. Men ziet goed wat in de grote lijnen wel en niet werkt, en kan hiervan leren. Toch worden rolmodellen te weinig expliciet op de werkplek gebruikt om bewust van te leren. Er heerst een taboe waar afkijken moreel afgekeurd wordt in de werketiquette. De angst voor afkijken kan onterecht zijn, zolang het niet gaat om het stelen van andermans gedachtegoed maar juist om te leren van experts. Ellenbogenwerk is dus uit den boze!

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)