Employability


Een organisatie streeft naar het beste voor medewerkers. Natuurlijk wil een organisatie investeren in zijn medewerkers, maar de organisatie wil natuurlijk wel meeprofiteren van deze investering. Er is jammer genoeg geen enkele garantie hierop vanwege een sterk concurrende arbeidsmarkt.

Ik als organisatie ga toch niet investeren in de ontwikkeling van de medewerker, als ik dan vervolgens grote kans loop dat die medewerker vertrekt naar een concurrent! 

De ontwikkeling van medewerkers binnen complexe teams is zeer waardevol. Een divers team kan wanneer zij goed naar elkaar luisteren tot nieuwe inzichten komen. Een stimulerend teamklimaat kan hen voldoende mogelijkheid en ruimte bieden om te leren. Kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld, en het team leert van elkaar en van de dagelijkse praktijk. Samen denken, werken en leren!

Wanneer een betrokken medewerker leert, leert ook zijn omgeving mee doordat er nieuw verkregen kennis wordt toegepast. Daardoor ontwikkelt de omgeving ook. Het is een wisselwerking, waar niet alleen de medewerker van profiteert, maar ook de organisatie van kan profiteren. Alhoewel de medewerker aantrekkelijker wordt voor de arbeidsmarkt, wordt de medewerker ook aantrekkelijker voor de organisatie zelf. Wanneer de organisatie ervoor kan zorgen dat deze medewerkers trouw blijven aan de organisatie, heeft de organisatie veel potentie te groeien.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)


Reacties zijn gesloten.