The Black Box


In de literatuur wordt leren op de werkplek vaak omschreven als informeel leren. Informeel leren is ongestructureerd. Informeel leren is een black box en kan zich in drie vormen voordoen: impliciet, reactief, deliberatief (Eraut, 2000).

Vier maanden dacht ik nodig te hebben voor een nieuw project waar ik aan ging beginnen. Maar het project ging eigenlijk als vanzelf, en na twee maanden is dit project al bijna klaar! Het voelt als een persoonlijke overwinning, en ik heb geleerd hoe belangrijk het is te werken in een hecht team.

Zonder dat je het doorhebt, leer je toch? Hoe kan dat? Er is sprake van impliciet leren. Impliciet leren gaat onbewust, ongemerkt.

Ik ontmoette vorige week een client die mij voor het blok zette. Dat is nog niet eerder gebeurd, en daar schrok ik dus een beetje van. Ik vroeg aan mijn collega’s hoe zij hier mee om zouden gaan. Laatst kwam deze client terug en toen ik dit afhandelde, merkte ik dat de adviezen van mijn collega’s zeker waardevol waren!

Reactief leren vindt plaats via imitatie, spontane ontmoetingen, nieuwsvergaring etc. Het gaat om leren op de werkplek in reactie op wat zich daar voordoet en daarmee niet gepland is.

Ik kreeg de opdracht om een organisatie verandering door te voeren. Voordat ik hier mee aan de slag ging, ging ik eerst op onderzoek uit binnen de organisatie waar ik mee te maken zou krijgen. Ik leerde veel over de dagelijkse praktijk in de organisatie. Dit heeft mij geholpen om een goed plan te maken voor deze organisatieverandering.

Bij deliberatief leren is er een zekere mate van planning. Men maakt bewust tijd vrij om iets te leren.
Leren op de werkplek wordt in mindere mate gestuurd en zichtbaar gemaakt dan op het traditionele onderwijs. Om het geleerde op de werkplek expliciet te maken, is vaak tijd nodig voor reflectie. Leren op de werkplek kan namelijk op elk moment tijdens het werk plaatsgevonden hebben.
     

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)