Everyone Is Important


Elke organisatie geeft het leren en ontwikkelen op een eigen manier vorm, om zo recht te doen aan de doelstellingen van de organisatie. Het verwachtingspatroon van de organisatie naar de medewerkers kan zeer verschillend zijn. Het mensbeeld is belangrijk voor het leren binnen de organisatie. Wat wordt verwacht van medewerkers in de organisatie? Een medewerker…

  1. is een middel en inwisselbaar, persoonlijkheden zijn ondergeschikt; of:
  2. vervult een bepaalde functie in het bedrijf en dient deze functie naar behoren te ontwikkelen; of:
  3. een medewerker is de kracht van de organisatie een een kritische succesfactor, er is veel aandacht voor talent ontwikkeling; of:
  4. een medewerker is een expert van zichzelf en ontwikkelt zich vanuit eigen bevlogenheid, vrijheid leidt tot succes binnen de organisatie.

Wanneer de organisatie bepaalt welk mensbeeld belangrijk is binnen de organisatie, kan de organisatie dit integreren in het beleid rondom opleiding en ontwikkeling binnen de organisatie. Belangrijke vragen hierbij zijn o.a.: ‘wat levert het ons op als we meer aandacht aan leren besteden?’, ‘dragen de structuur en de cultuur van de organisatie bij aan het leren binnen de organisatie?’ en ‘welke factoren zijn cruciaal in het organisatieproces om het leren te kunnen ondersteunen?’.

 

Is het belangrijk voor de organisatie dat de medewerkers hun baan ‘leuk’ vinden?

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)