All Knowledge Is Of Itself Of Some Value


Er is sprake van een kennis paradox. Terwijl organisaties van nu veel kennis tot hun beschikking hebben, wordt hier vaak onvoldoende munt uit geslagen. Hoe wordt kennis gewaardeerd?

Het tot waarde brengen van kennis in arbeidsorganisaties is moeilijk. De waarde is niet uitsluitend economisch. Kennis is een wezenlijk onderdeel van de organisatie, van werknemers, van teams. Het is een bron van informatie, waaraan men een bepaalde zekerheid aan kan verbinden. Het is een basis voor allerlei activiteiten binnen de organisatie. Het is ook een bijdrage aan het functioneren van de organisatie. En zo kun je kennis op vele manieren waarderen.

De waarde van kennis ligt niet vast. Het wordt bepaald door de manier waarop men kennis gebruikt. Wanneer de kennis optimaal benut wordt, is deze kennis van onschatbare waarde.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)


Reacties zijn gesloten.