Focus On Result
Een training is succesvol wanneer de deelnemers de juiste kennis, vaardigheden en houdingen hebben aangeleerd, en wanneer zij deze op een goede manier in praktijk kunnen brengen. Men evalueert het resultaat van de training aan de hand van het model van Kirkpatrick (1994). Dit model gaat in op 4 resultaten:

  1. Hoe ervaren de deelnemers de training? Was de training geslaagd?
  2. Hebben de deelnemers de inhoud van de training geleerd? Blijft er kennis hangen?
  3. Gebruiken zij nieuw aangeleerde vaardigheden en gedrag op de werkvloer? Is er sprake van een goede transfer?
  4. Beïnvloedt dit gedrag de organisatiedoelstellingen? Sluit beleid aan op strategie?

Voorgaande evaluatie is in veel gevallen summatief, en daarmee soms niet diepgaand genoeg. Wanneer deze evaluatie laat zien dat de training niet geheel het doel bereikt, kan deze evaluatie niet altijd laten zien waarom dit komt. Het model geeft namelijk geen informatie over bijvoorbeeld de motivatie en betrokkenheid van deelnemers, individuele verschillen tussen deelnemers of de mate van ondersteuning op de werkplek. Terwijl dit wel invloed kan hebben op het effect van de training. Extra onderzoek is dan nodig om te bepalen waar de zwakke punten zich bevinden. Laat je tijdens de evaluatie dan ook niet beperken tot modellen, maar breid uit wanneer je meer kennis nodig denkt te hebben om een goed oordeel over het resultaat van de training te kunnen geven!

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)