Learning From Mistakes


Tijdens een training ligt vaak de focus op het aanleren van kennis, vaardigheden en houdingen op een zo efficiënte manier mogelijk. De lesstof wordt zo goed mogelijk uitgelegd, zodat de lerende weinig fouten maakt en op die manier de juiste aanpak zo goed mogelijk leert.

Iedereen maakt fouten 🙂

Daarom is het goed om te leren hoe je het beste om kunt gaan met fouten. Van fouten kun je leren, is een veelgebruikt gezegde. Of je iets leert van de fout, hangt onder meer af van de lerende zelf en de werkomgeving. Het is belangrijk dat de lerende geen fouten afschuift op een ander, want leren van fouten begint met verantwoordelijkheid nemen. Wanneer men een fout maakt, kan men er maar meteen het beste van maken. Het is belangrijk dat de lerende de fout als een kans ziet om van te leren. De lerende kan de kritiek gebruiken om er zelf beter van te worden. Ook kan de lerende de situatie opnieuw bekijken, wat wellicht veel kan opleveren. Het is tot slot goed als de lerende zelf in staat is de fout recht te zetten.

Het is daarnaast belangrijk dat de werkomgeving fouten open benadert. De rol van de leidinggevende is hier essentieel. Wanneer leidinggevenden accepteren dat fouten maken menselijk is, zijn de lerenden sneller in staat zich te richten op de consequenties en het voorkomen van herhaling. In de praktijk maakt het niet uit wie de fout maakt, als het probleem maar wordt opgelost en men begrijpt hoe deze fout in de toekomst voorkomen kan worden.

Tijdens de training zou men de lerende zelfs meer kunnen stimuleren om gewoon dingen te proberen en meer fouten te maken. De lerende kan hierdoor innovatiever worden en zich beter aanpassen aan verschillende situaties en omstandigheden.

Fouten zijn vaak de beste leermeesters (James Anthony Froude)

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)