Conflict And Development


De meeste mensen vinden een conflict erg vervelend. Ook al kan een conflict niet leuk zijn, van een conflict kun je veel leren. Door een conflictsituatie vanuit verschillende oogpunten te bekijken, leer je verschillende opvattingen beter te begrijpen.

Er is een onderscheid tussen taak en relationele conflicten. Relationele conflicten komen voort uit persoonlijke onenigheden die niet direct gerelateerd zijn aan een taak. Het zijn meestal persoonlijke kwesties gebaseerd op bijvoorbeeld tegenstrijdige waarden en normen of gevoel voor humor. Er is vaak sprake van frustratie en irritatie. Het kost veel tijd om deze emoties weer in balans te krijgen. Men is meestal opgelucht wanneer dit conflict opgelost is. Vaak leer je meer over je eigen persoonlijkheid, en leer je meer empathie te tonen voor andermans gevoelens, wat verhelderend kan werken.

Taak conflicten komt voort uit onenigheid over de inhoud van een taak die uitgevoerd wordt, zoals verschillen in ideeën. Een taakconflict kan een positief effect hebben. Je gaat dieper in op de kwestie en je kan een completer beeld van het vraagstuk en de mogelijke oplossingen creëren. Daar kun je veel van leren.

Hoe dan ook, ook al lijkt het de makkelijke weg, een conflict moet je niet uit de weg gaan. Je komt er hoe dan ook sterker uit.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)