A Part Of HRD


Welke vraagstukken kom je allemaal tegen op een HRD-afdeling bij bedrijven? Hier geef ik een paar ter voorbeeld, want het zijn er teveel om op te noemen! 🙂

Op basis van de analyse van de doelgroep en de opleidingsbehoefte onderzoekt HRD de mogelijkheden van geschikte leermethoden, instructie- en beoordelingsstrategieën. Een groep van laaggeschoolden hebben meer moeite met constructivistisch (ontdekkend) leren dan met traditioneel (stapsgewijs) leren. Ook kan deze groep veel behoefte aan sturing hebben. Een training over leidinggeven in de praktijk kan kwalitatief beter beoordeeld worden met een 360 graden feedback dan een basale kennistoets, aangezien een vaardigheid (ansich) beoordeeld wordt.

Het is natuurlijk belangrijk dat het instructie ontwerp voor blended learning aan de behoefte van de lerenden voldoet. HRD gaat hiermee aan de slag. Tijdens een training leren deelnemers hoe zij moeten werken met een specifiek computerprogramma. Na de training hebben lerenden de behoefte om dit in hun eigen tijd nog eens te oefenen. Ondersteuning met behulp van e-learning kan hier uitkomst bieden. Op deze manier kan de doelgroep de vaardigheid zich beter eigen maken.

Het is belangrijk kritisch te blijven in het proces en waar nodig bij te sturen wanneer de kwaliteit in het geding komt. Een cursus over een specifiek computerprogramma is bijvoorbeeld moeilijker te volgen wanneer uitleg en oefeningen over verschillende onderwerpen door elkaar staan. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat de opbouw in kennis strak is, zodat de lerende makkelijk nieuwe kennis kan verbinden aan bestaande kennis.

Het ontwerpen van instrumenten en valideren instructie materialen ter controle van de didactische kwaliteit van de producten wordt uitgevoerd door een (HRD)expert op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk te fungeren als het eerste aanspreekpunt. Door eerdere behaalde resultaten kun je een positie verkrijgen waarin je je geldt als een expert. Bij knelpunten zal men eerst advies vragen aan de expert, en zo kun je ruimte creëren als professional.

Zoeken naar synergy met andere Learning afdelingen binnen de organisatie is erg belangrijk. Hoewel de visies en expertises van de verschillende afdeling globaal op elkaar afgestemd zijn, kan dit op detailniveau op verschillende manieren tot uiting komen. Door na te gaan of deze interventies hetzelfde doel nastreven, kun je bepalen of er synergie bestaat en waar er contrasten zijn. Het is belangrijk om contrasten bespreekbaar te maken, om zo dichter tot elkaar te komen.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)


Reacties zijn gesloten.