Coaching Needs A Leader


Hoe groter de organisatie, hoe vaker coaching wordt geimplementeerd. Er is een grote behoefte aan uitwisseling tussen oudere en jongere medewerkers. Er is een groeiend besef dat het menselijk kapitaal in de (kennis)economie van doorslaggevend belang is voor de productiviteit. Coaching als HR interventie wordt nog weinig gebruikt. Vaak wordt coaching alleen gebruikt wanneer de leidinggevende ook echt gelooft in het coachingsprogramma.

Coaching is een verzameling van vormen van begeleiding dat gericht is op het optimaal functioneren van de lerende en zijn werk. Degene die gecoacht wordt, voelt zich minder gemanaged en meer aangemoedigd door een coach. Het leiderschap speelt hier een belangrijke rol. Een transformationele leiderschapstijl is belangrijk bij de implementatie van coaching. Een transformationele leiderschapstijl kenmerkt zich door het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, coachend gedrag en de gerichtheid op interpersoonlijke relaties. Deze leider heeft veel innovatieve en vernieuwende ideeën.

In een werkomgeving met een transformationele leider zijn medewerkers eerder geneigd mee te denken over nieuwe producten en methoden en ontwikkelen zij eerder creatieve ideeën. Eigen vraagstukken van deelnemers krijgen meer aandacht. Zij experimenteren sneller met nieuwe aanpakken in hun eigen werk en doen onderzoek naar thema’s waarin ze meer verdieping willen aanbrengen. Dit kan de productiviteit van het menselijk kapitaal in de organisatie verhogen.

Zoek wanneer je coaching wil inzetten in de organisatie daarom eerst naar een transformationele leider!

,

Reacties zijn gesloten.