Computer Supported Collaborative Learning


Leren is niet altijd een pretje. Leren is inspireren, maar ook disciplineren. Plezier en prestatie gaan hand in hand. Het is een werkwijze die vraagt om verantwoordelijkheid en scherpte van alle betrokkennen, en waar  het gaat om verbinding. Verbinding met jezelf, met anderen binnen de organisatie, en met de maatschappij. Men is met elkaar verbonden door sociale interactie, een gedachtegoed waarop computer supported collaborative learning (CSCL) zich baseert.

Leren is per persoon verschillend. Leren is niet sec aanbieden van kennis, maar is meer dan dat. Het gaat ook om het actief ontwikkelen van kennis door interactie met anderen. Leer meer hierover in het onderstaand betoog.

Video: Paul Kirschner [YouTube]

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)