Not Serious With Serious Games


Het feit dat mensen ook leren van digitale spellen (serious games) wordt tegenwoordig steeds meer bevestigd. Serious games worden gezien als spellen die meer dan alleen entertainment omvatten. Onderzoek laat zien dat digitale spellen het leerproces kan ondersteunen door het aanbieden van instructie en lesstof op een alternatieve manier. Spelend leren kan motiverend werken voor de lerenden, en de interesse wekken van de lerende.

Wanneer is een serious game effectief?

Een game die zich kenmerkt als zijnde uitdagend, verrijkend en intellectueel sterk, wordt gezien als een effectief leermiddel. Serious games kunnen worden ingezet voor leerbenaderingen als “learning by doing”, “active learning”, and “constructive learning”, maar ook voor “informal learning”. En dat is interessant, want juist informeel leren wordt vaak niet ondersteund door leermateriaal, omdat dit ‘als vanzelf’ zal gaan. Informeel leren wordt vaak ook getypeerd als ‘per ongeluk’ leren, ongepland leren of onbewust leren. Het is een uitdaging een spel te creëren, waarbij het leren als vanzelf gaat, en er een goede balans gecreëerd is tussen leren & plezier.

 

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)