Evaluation Is More Than Just A Feeling


Mooi! Er is een leermiddel ontwikkeld dat de lerenden erg goed ervaren: zij vinden het leuk te leren met behulp van dit leermiddel, en hebben het gevoel dat zij ook daadwerkelijk goede leerresultaten behalen. Dat is een goed teken, maar het blijft ook een gevoel. Hoe kunnen we de opbrengsten van een leermiddel meer zichtbaar maken, en de toegevoegde waarde van dit soort interventies tonen voor de organisatie?

Evaluatie kan hiervoor het juiste middel zijn, en dan is de focus heel belangrijk. Een HRD manager die volgend jaar zeker wil zijn van zijn opleidingsbudget, wil aantonen dat de leerinterventies winstgevend zijn. Hoe isoleren we het effect van de interventie van andere effecten? Eén van de manieren is twee groepen te evalueren op hun performances: één groep die gebruik hebben gemaakt van het leermiddel, en één groep die hier geen gebruik van gemaakt heeft. Leveren de medewerkers die leerondersteuning krijgen betere prestaties? Mooi! Deze zijn dan zeker goed zichtbaar te maken.

Het lijkt mij een uitdaging om een nauwkeurige meting uit te voeren bij een leerinterventie. Omdat dit erg lastig is, komt dit te weinig tot uiting wanneer er over het succes van een leermiddel gesproken wordt: er wordt vaak alleen op het gevoel van de lerenden ingegaan. Terwijl de benefits voor de arbeidsorganisatie vaak net zo waardevol zijn!

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)