A Succesful Butterfly


Het is een algemeen bekend effect: het opleiden van medewerkers kan ertoe bijdragen dat bepaalde technologische vernieuwingen sneller kunnen worden doorgevoerd. Alleen bij grote multinationale organisatie vergt dit een grote investering: een grote groep medewerkers moet worden opgeleid en dat vergt veel inspanning (& daarmee geld natuurlijk 🙂 ) Ik dacht eraan wanneer je een grote groep gaat opleiden, dat je hier ook gebruik kunt maken van een soort butterfly-effect.

huh?

Ja. Een butterfly-effect. En dan niet een in negatieve zin, maar één in positieve zin. Leid eerst een klein percentage van de gehele groep goed op, zorg dat deze gespreid in de organisatie werkzaam zijn en zorg ervoor dat zij enthousiast terugkeren na de training. Deze medewerkers inspireren de collega’s op het werk: er is sprake van een toename van kennisdeling en kennisoverdracht op de werkvloer.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)