You And Your Team


Leren is meer dan het volgen van een training. Dat is wel bekend. Juist voor professionals geldt dat veel leren op een informele wijze plaats vindt. Het is de kunst om verschillende vormen van leren en leeractiviteiten met elkaar te combineren zodat de ruimte ontstaat voor spontaan ongemerkt leren.

Bij teamleren staat de persoonlijke ontwikkeling en de gezamelijke ontwikkeling die het team doormaakt centraal, waarbij de praktijk het uitgangspunt is. Welke aanpak een team hierbij moet kiezen, is niet precies aan te geven. Teams zijn namelijk in ontwikkeling. Teams waar werken, leren en innoveren op een goede manier worden gecombineerd, zijn succesvol.

Wat maakt teamleren zo waardevol? Wanneer je jezelf binnen het team centraal stelt, kom je meer te weten over je eigen talenten en die van collega’s. Zo kan je van elkaar sterktes en zwaktes leren. Je leert ook na te denken vanuit een andere zienswijze. Ook kun je in een team goed terugkijken op fouten op een positieve manier. Reflecteren is een belangrijk element, omdat je zowel leert door te doen als door terug te kijken.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)