Technology For Adaptive Learning


Hoe kunnen we de leerprestaties verbeteren, en tegelijk kosten besparen? Daphne Koller van het Stanford Atrificial Intelligence Labatory pleit voor meer adaptief leren: het leeraanbod aanpassen aan het individu. Dit kan wanneer het online leren beter bestudeerd en gevolgd wordt.

Online technology can capture every click: what students watched more than once, where they paused, what mistakes they made. This mass of data is an invaluable resource for understanding the learning process and figuring out which strategies really serve students best. (cited by Daphne Koller)

Natuurlijk kan deze onuitputtende bron van data bijdragen aan meer gepersonaliseerd leren, alleen in de praktijk gaat dit juist veel kosten met zich mee brengen. Want de technologie erachter die nodig is, is een zeer kostbaar werk. Wanneer men een lange-termijn visie heeft op adaptief leren, zal het aandurven hier in te investeren. 

Link: Article Daphne Koller [The New York Times]

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)