Don’t Be A Fool!


Stay in school!

Of toch niet…. Op een gegeven moment heb je je opleiding voltooid, en kan je al het geleerde in praktijk brengen op het werk. Het leren stopt dan niet, maar officieel wordt het leren dan niet meer zo zichtbaar erkend als een diploma. We hebben dan nog wel de behoefte om meer te leren, maar vanuit andere motieven: beter worden in het werk en bijblijven in de ontwikkelingen van het vakgebied. Wanneer we onszelf niet limiteren tot het reguliere onderwijs, spreken we van de filosofie van het leven-lang leren. Waar vindt het individu de ruimte om op het werk het leren weer op te pakken? Niet op school.

Nu zijn de lerenden autonoom en gebaat bij leerondersteuning die meer gericht is op vaardigheden dan kennis. Daarnaast zijn ze gebaat bij adaptief leren dat de werksituatie zo dicht mogelijk benadert. Het aanbieden van dergelijke ondersteuning vergt veel aanpassingsvermogen en verandering binnen het onderwijs en het bedrijfsleven. Het vereist onder andere nieuwe competenties en een verschuiving in het aanbod van leren. Voordeel: ze hebben vast een leven-lang de tijd! 🙂 

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)