A Climate For Demand Driven Learning


Leren gaat beter uit nieuwsgierigheid. We hebben anderen nodig om de nieuwsgierigheid op te wekken en om leerklimaat te creëren. Ook zijn regelmatig nieuwe impulsen nodig. Bij vraaggericht leren gaat het er om hoe je ervoor zorgt dat een optimale leerklimaat gecreeërd wordt die nieuwsgierigheid stimuleert. Eigenschappen van leren zijn het ontwikkelen van vragen, doordenken van tegenstellingen en dilemma’s, het analyseren van problemen, het onderzoeken van eigen vooronderstellingen en het afleiden van mogelijke oplossingen en verklaringen.

Hoe kan dat in de praktijk werken? In een arbeidsorganisatie kan een vraaggericht leerklimaat gecreëerd wordt, waarin lerende en expert aan elkaar gekoppeld worden aan de hand van vragen, dilemma’s en problemen. Mensen kunnen in een veilige omgeving hun vraag stellen, en een manier om hier van te leren door begeleiding van coaches en experts. Deze manier van leren zal verweven moeten worden in de werkomgeving, wat de uitdaging nog complexer maakt. Aan de andere kant, nu in de huidige tijd eigen verantwoordelijkheid meer en meer aandacht krijgt, geeft dit ook de mogelijkheid om dit leerklimaat een kans te geven.

The challenge is to build a more elaborate design tool for truly learner driven lifelong learning.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)