Yes, It Is Ok To Drop Out


Individuen hebben verschillende redenen om door te gaan met leren wanneer het individu het onderwijs afrondt. Maar, er zijn andere drijfveren die het leerproces en de leercurve van het individu bepalen. Dat zijn (onder andere) de volgende drijfveren:

  • Het uitgangspunt van de lerende zijn de competenties die de lerende intrinsiek (vanuit persoonlijke motivatie) wil beheersen.
  • Het is belangrijk dat het leerdoel past binnen de aanwezige tijd, geld en inspanning van de lerende.
  • Flexibiliteit is een belangrijk element van leren.
  • De inhoud van het leerdoel moet niet alleen relevant zijn voor de lerende zelf, maar ook betekenisvol in zijn/haar omgeving.
  • Het is belangrijk om leeruitkomsten te kunnen delen met relaties van de lerende.
  • De lerende is zelfsturend.

Dus als “school verlater” ga je een nieuwe fase van leren in: van sturend naar zelfsturend en zelfbewust. Wees bewust van je eigen ontwikkeling én carriere, en bepaal hoe het leren bij kan dragen aan jouw succes.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)