Gaming At Work?


De werkplek is de meest effectieve leeromgeving wanneer het gaat om kennis, houding en vaardigheden aanleren die op de werkplek toegepast moeten worden. Daardoor is het belangrijk dat wanneer je ondersteunend leermateriaal ontwikkelt, dat je de werkplek niet uit het oog verliest en altijd tracht om de werkplek zo goed mogelijk te integreren in het leermateriaal. Ook werkt dit motiverend: wanneer de lerende ervaart hoe betekenisvol het geleerde kan zijn wanneer dit wordt toegepast op de werkplek, is de lerende eerder geneigd deze kennis, houding en vaardigheden eigen te maken.

Ook als je besluit een learning game te ontwikkelen die deze kennis, houding en/of vaardigheden aanleren, is de aanname om in dit geval ook zo goed mogelijk aan te sluiten op de werkplek. Betekent dit ook dat je wil beogen dat medewerkers deze spellen spelen tijdens het werk, om zo de juiste connecties te leggen en het leren zo praktisch mogelijk te maken? Dat is een gedachte die weinig leidinggevende in het bedrijfsleven zien zitten. Het spelen van een learning game wordt eerder gezien als een vrijetijdsbesteding die niet op de werkplek thuishoort. Terwijl men vroeger ook dacht dat het onderhouden van privé-contacten niet op de werkplek thuishoort. Praktijk wijst echter uit dat wanneer bepaalde organisaties toelaten dat medewerkers bijvoorbeeld hun privé mail mogen lezen op het werk, dat medewerkers hierdoor niet perse minder productief worden, integendeel. Medewerkers zijn gelukkiger op het werk en daardoor gemotiveerder, en presteren hierdoor beter.

Kunnen we deze logica ook toepassen op learning games op de werkplek?

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)