One Experience Away From Learning


Beleving is een innerlijke ervaring.

Dewey beschrijft dat ervaring plus reflectie gelijk is aan leren. Ervaringsgericht leren is een het proces waarbij kennis wordt gecreeerd door het transformeren van ervaring door de reflectie. In de didactiek wordt aangegeven welke stimulans naar de lerende aangeboden kan worden die nodig is om de ervaring op te doen.

Leren door beleving is één van de meest waardevolste vorm van leren. Veel lerenden hebben behoefte aan het zelf  doen en ervaren: het is dicht bij de praktijk. Bij leren is sprake van meerdere ervaringen, die de beleving van leren op een later moment kunnen beïnvloeden. Op welke manier het leren beleeft wordt, hangt ook af van de persoonlijkheid en attitude van mensen.

Als je leert tijdens het werken, dan gebruik je die kennis ook weer meteen. Ook vogel je uit wat voor jou het beste werkt. Als ik zelf iets uitleg aan een ander, steek ik er zelf ook wel eens iets van op.  

Link: Dewey: Experience and Education [Amazon]

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)