No Barrier Too High


Soms heeft men moeite met leren. Men heeft het gevoel dat men figuurlijk een hindernis over moet gaan om zich ertoe te zetten te leren. Soms heeft men geen motivatie om te leren. Tijdens workshops en trainingen herken ik al snel de deelnemers die door de werkgever ‘gestuurd’ zijn, en die ofwel moeite hebben of juist geen motivatie. In de meeste gevallen is dit de oorzaak waardoor men niet datgene leert dat geleerd zou moeten worden tijdens de training.

Aan de trainer de “schone taak” deze hindernis weg te nemen. De principes van situationeel leiderschap kunnen hierbij helpen.

Meer weten? Situationeel Opleiden en Leren (geschreven door Bergenhenegouwen)

Wanneer men moeite heeft met leren, kan de trainer de deelnemer ondersteuning door meer sturing te bieden. Bijvoorbeeld door prioriteiten aan te geven, begeleiding bij de werkmethode, voortgang sturen etc.

Wanneer men geen motivatie kan opbrengen, kan de trainer de accent leggen op het aanmoedigen, en het luisteren en vragen stellen aan de deelnemer om zo enige motivatie zichtbaar te maken. Het begeleiden en steunen van de deelnemer is hier heel belangrijk om zo de deelnemer de kans te bieden en te helpen eigen hindernissen te behalen!

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)