Ignore No Detail


Als je meer abstract denkt, meer gericht bent op de grote lijn. Je bekijkt zaken van een afstandje: je denken wordt soepeler en flexibeler. Als je ruimer en abstracter kijkt, zal je antwoord op de andere vragen ook eerder ja zijn, bijvoorbeeld: een hamburger is ook een gerecht. Kijk je preciezer, dan vind je dat die indeling toch niet helemaal klopt.

Op de werkplek zie je dit verschil ook terug. Abstracte denkers zijn onafhankelijk van anderen: je hebt de vrijheid om jezelf te laten zien zoals je bent en je hoeft niet zo te letten op de directe omgeving, want je kunt zelf je gedrag bepalen en je omgeving beïnvloeden. Precieze denkers richten zich juist op details in de omgeving: wat wordt er van me verwacht, wat zijn mijn verantwoordelijkheden en verplichtingen, zijn mijn doelen wel haalbaar en wat kan er allemaal mis gaan.

Bij het leren zie je dit verschil ook terug. De serialistische leerstijl is de leerstijl van de stapsgewijze verwerking en bij de holistische leerstijl gaat het om diepteverwerking. Centraal staat bij de holistische leerstijl van verwerking het zoeken naar verbanden binnen de studiestof en verbanden tussen de studiestof en de eigen voorkennis. Diepteverwerkers proberen relaties te leggen tussen verschillende theorieën, tussen specifieke feiten en de grote lijn van een leereenheid, tussen feiten en conclusies en tussen de lesstof en eigen voorkennis. Zij proberen zich een totaalbeeld van de studiestof te vormen door afzonderlijk behandelde onderwerpen samen te voegen, te structureren tot een samenhangend geheel. Zij studeren op een kritische manier, denken mee met de lesstof en komen tot eigen interpretaties.

Mensen met een holistische leerstijl letten op de grote lijn, zoeken naar verbanden in de leerstof, letten minder op details en leggen vaker verbanden met andere leerdomeinen. Dit klinkt allemaal positief, maar deze leerstijl heeft ook negatieve kanten. Men kan soms verbanden zien die er niet zijn. Ook is het te weinig aandacht hebben voor details een valkuil.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)