Looking For The Real Deal


In hoeverre laat men zich op de werkvloer leiden door geld? Een retorische vraag lijkt me als je de cartoon van Dilbert bekijkt. 

Het laat prachtig zien hoe team support op de werkvloer kan uitpakken wanneer teamleden verschillende belangen hebben. Het werken in teams is dan lang niet altijd even makkelijk. Het is belangrijk voor goed teamwerk dat men allemaal hetzelfde doel nastreeft, en gepassioneerd bent over datgene wat men wil bereiken om zo een goed werkend team te creëren. De werkrelaties spelen hier een grote rol. Is men ongelijk aan elkaar in de relatie, dan is het moeilijker een team te vormen omdat men niet altijd eerlijk durft of wil zijn. Een goed team samenstellen is heel belangrijk.

It’s the real deal 🙂

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)