Different Ways Of Learning


Er is niet één manier van leren.

De Amerikaanse psycholoog David Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn om voornamelijk de leerfase te ontwikkelen waar ze sterk in zijn, en ontwikkelde een model waarin de verschillende manieren van leren worden beschreven. Hij onderscheidt in zijn leermodel twee dimensies met als tegenpolen ´Concreet versus Abstract´ en ´Actief versus Reflectief´. Hij onderscheidt vier typeringen van leerstijlen:

Different Ways of Learning

  1. Doener
  2. Beschouwer
  3. Denker
  4. Beslisser

Kunnen we deze leerstijlen op een betekenisvolle manier inzetten in het ontwerp van een leermiddel? Soms en in een bepaalde mate. Het is niet juist om je te laten leiden door deze theorie, omdat de voorkeur voor bepaalde werkvormen nooit echt wetenschappelijk bewezen is. Dan sla je de plank mis als je bijvoorbeeld alleen leesopdrachten aanreikt omdat je de doelgroep typeert als denkers. Wel kun je door het toepassen de doelgroep beter te begrijpen in al zijn verscheidenheid, en zo een variatie aan werkvormen aanreiken om zo de verschillende voorkeuren aan te spreken.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)