Over mij

Ik ben gefascineerd door het ideaal dat leren eenvoudig en leuk is. Hoe kan leren eenvoudig en leuk zijn? Het idee om kennisontwikkeling vorm te geven in arbeidsorganisaties krijgt steeds meer aandacht. Waar ik dan enorm nieuwsgierig naar ben, is welke methodes juist succesvol zijn.

In de huidige kennismaatschappij krijgen arbeidsorganisaties steeds meer de ambitie een “lerende organisatie” te willen zijn. Werken en leren gaan steeds vaker samen. Maar daar moet natuurlijk wel de ruimte voor geboden worden. In mijn optiek speelt hier de organisatiecultuur een belangrijke rol. Zo kan kennisdeling binnen teams beïnvloed worden door de organisatiecultuur. De organisatiecultuur omvat een aantal componenten: betrokkenheid, missie, aanpassingsvermogen en consistentie. Kijk naar betrokkenheid: betrokkenheid vergroot motivatie en vertrouwen van mensen. Wanneer de betrokkenheid groot is, voel je dat je meer de gelegenheid hebt om met elkaar te delen wat de verschillende opvattingen zijn. Wordt leren dan een makkie?

Ter professionalisering van medewerkers is training een veelgebruikte tool voor leren. Training is voor mij ook een middel om mensen bij elkaar te brengen, en een omgeving te bieden waarin zij van elkaar en met elkaar kunnen leren, om zo hun persoonlijke doelen te kunnen bereiken. Laat je bijvoorbeeld onbevangen en enthousiast verrassen door elkaars ervaringen. Wordt leren dan een plezier?