Berichten met label didactiek

Autonomy And Structure Motivates?

Uit onderzoek blijkt dat dat autonomie en structuur in het leren positief invloed heeft op de motivatie van lerenden.

Juist die combinatie biedt ondersteuning aan leren.

Trainers kunnen leeractiviteiten starten door duidelijke en gedetailleerde verwachtingen en instructies voor te leggen aan de lerenden, en hierna veel aandacht te besteden aan de begeleiding wanneer de lerende zelf de aan de gang gaat. Bekijk onderstaande video voor meer inspiratie 🙂

Video: Dr. Robert J. Marzano and Debra Pickering [YouTube]

,

Nog geen reacties

Ignore No Detail

Als je meer abstract denkt, meer gericht bent op de grote lijn. Je bekijkt zaken van een afstandje: je denken wordt soepeler en flexibeler. Als je ruimer en abstracter kijkt, zal je antwoord op de andere vragen ook eerder ja zijn, bijvoorbeeld: een hamburger is ook een gerecht. Kijk je preciezer, dan vind je dat die indeling toch niet helemaal klopt.

Op de werkplek zie je dit verschil ook terug. Abstracte denkers zijn onafhankelijk van anderen: je hebt de vrijheid om jezelf te laten zien zoals je bent en je hoeft niet zo te letten op de directe omgeving, want je kunt zelf je gedrag bepalen en je omgeving beïnvloeden. Precieze denkers richten zich juist op details in de omgeving: wat wordt er van me verwacht, wat zijn mijn verantwoordelijkheden en verplichtingen, zijn mijn doelen wel haalbaar en wat kan er allemaal mis gaan.

Bij het leren zie je dit verschil ook terug. De serialistische leerstijl is de leerstijl van de stapsgewijze verwerking en bij de holistische leerstijl gaat het om diepteverwerking. Centraal staat bij de holistische leerstijl van verwerking het zoeken naar verbanden binnen de studiestof en verbanden tussen de studiestof en de eigen voorkennis. Diepteverwerkers proberen relaties te leggen tussen verschillende theorieën, tussen specifieke feiten en de grote lijn van een leereenheid, tussen feiten en conclusies en tussen de lesstof en eigen voorkennis. Zij proberen zich een totaalbeeld van de studiestof te vormen door afzonderlijk behandelde onderwerpen samen te voegen, te structureren tot een samenhangend geheel. Zij studeren op een kritische manier, denken mee met de lesstof en komen tot eigen interpretaties.

Mensen met een holistische leerstijl letten op de grote lijn, zoeken naar verbanden in de leerstof, letten minder op details en leggen vaker verbanden met andere leerdomeinen. Dit klinkt allemaal positief, maar deze leerstijl heeft ook negatieve kanten. Men kan soms verbanden zien die er niet zijn. Ook is het te weinig aandacht hebben voor details een valkuil.

,

Nog geen reacties

Learning At Risk

Leer je altijd volgens het boekje? Nee. Soms leer je juist van de onverwachte dingen, en leer je juist door risico’s te nemen. Zeg maar “trial and error” 🙂 Uitdagingen durven aangaan, en nieuwe dingen uitproberen zijn deel van het leerproces, en lang niet altijd even makkelijk voor iedereen.

Hoe help je lerende risico’s te nemen tijdens het leren? Een veilige leeromgeving is één van de factoren die hier kunnen ondersteunen. Geef de lerende ruime mogelijkheid om verschillende punten te proberen, geef hen ruimte om kansen te grijpen, reken hen vooral niet af op fouten, én geef hen ruim de mogelijkheid om opnieuw én opnieuw te proberen en te oefenen!

Oefening baart kunst!

,

Nog geen reacties