Berichten met label evaluatie

The Power Of The Poor

De economische crisis houdt ons nu al meer dan een jaar in de greep. Hoe kunnen we dit verklaren? Door de geschiedenis te evalueren, kom je tot nieuwe inzichten en verbreed je je kennis. Het kan je inspireren tot de juiste oplossing. Verschillende mensen buigen zich nu over de crisis, zoekende naar de oplossing. Peter Mertens is een socialist, die een bijzondere kijk op deze crisis heeft ontwikkeld.

“’s Avonds organiseren wij samen met de KKE een solidariteitsactie voor het Europees parlement in Brussel. Er zijn 150 demonstranten. De stem van Vangelis Katsiavas galmt door onze megafoon: “Kinderen krijgen op school geen eten meer en sommige ouders hebben geen geld om hun kinderen eten mee te geven. Het gebeurt dat ze flauwvallen in de les. Papandreou zegt ons dat we deze maatregelen moeten aanvaarden omdat we anders in de armoede zullen terechtkomen. Maar het Griekse volk zit al in de armoede. Wat er ook gebeurt, het volk zegt: wij zullen deze crisis niet betalen. Ook ik betuig onze solidariteit. Geen solidariteit met de ellende maar solidariteit met het verzet, met de mensen die weigeren als proefpersoon te dienen voor de armoederecepten van de Europese trojka.” (Peter Mertens, 2011, Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up)

Link: Pleidooi Peter Mertens [YouTube]

,

Nog geen reacties

Evaluation Is More Than Just A Feeling

Mooi! Er is een leermiddel ontwikkeld dat de lerenden erg goed ervaren: zij vinden het leuk te leren met behulp van dit leermiddel, en hebben het gevoel dat zij ook daadwerkelijk goede leerresultaten behalen. Dat is een goed teken, maar het blijft ook een gevoel. Hoe kunnen we de opbrengsten van een leermiddel meer zichtbaar maken, en de toegevoegde waarde van dit soort interventies tonen voor de organisatie?

Evaluatie kan hiervoor het juiste middel zijn, en dan is de focus heel belangrijk. Een HRD manager die volgend jaar zeker wil zijn van zijn opleidingsbudget, wil aantonen dat de leerinterventies winstgevend zijn. Hoe isoleren we het effect van de interventie van andere effecten? Eén van de manieren is twee groepen te evalueren op hun performances: één groep die gebruik hebben gemaakt van het leermiddel, en één groep die hier geen gebruik van gemaakt heeft. Leveren de medewerkers die leerondersteuning krijgen betere prestaties? Mooi! Deze zijn dan zeker goed zichtbaar te maken.

Het lijkt mij een uitdaging om een nauwkeurige meting uit te voeren bij een leerinterventie. Omdat dit erg lastig is, komt dit te weinig tot uiting wanneer er over het succes van een leermiddel gesproken wordt: er wordt vaak alleen op het gevoel van de lerenden ingegaan. Terwijl de benefits voor de arbeidsorganisatie vaak net zo waardevol zijn!

,

Nog geen reacties

Focus On ResultEen training is succesvol wanneer de deelnemers de juiste kennis, vaardigheden en houdingen hebben aangeleerd, en wanneer zij deze op een goede manier in praktijk kunnen brengen. Men evalueert het resultaat van de training aan de hand van het model van Kirkpatrick (1994). Dit model gaat in op 4 resultaten:

  1. Hoe ervaren de deelnemers de training? Was de training geslaagd?
  2. Hebben de deelnemers de inhoud van de training geleerd? Blijft er kennis hangen?
  3. Gebruiken zij nieuw aangeleerde vaardigheden en gedrag op de werkvloer? Is er sprake van een goede transfer?
  4. Beïnvloedt dit gedrag de organisatiedoelstellingen? Sluit beleid aan op strategie?

Voorgaande evaluatie is in veel gevallen summatief, en daarmee soms niet diepgaand genoeg. Wanneer deze evaluatie laat zien dat de training niet geheel het doel bereikt, kan deze evaluatie niet altijd laten zien waarom dit komt. Het model geeft namelijk geen informatie over bijvoorbeeld de motivatie en betrokkenheid van deelnemers, individuele verschillen tussen deelnemers of de mate van ondersteuning op de werkplek. Terwijl dit wel invloed kan hebben op het effect van de training. Extra onderzoek is dan nodig om te bepalen waar de zwakke punten zich bevinden. Laat je tijdens de evaluatie dan ook niet beperken tot modellen, maar breid uit wanneer je meer kennis nodig denkt te hebben om een goed oordeel over het resultaat van de training te kunnen geven!

,

Nog geen reacties